Toplum ve Hekim - Sayı: 28

Book : Toplum ve Hekim - Sayı: 28

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : İstanbul

Period : monthly

Published Date : Nisan 1980

Publisher : Türk Tabipleri Birliği

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 6064

INDEX

Dr. Erdal Atabek'in 14 Mart 1980 Sağlık Kurultayı Konuşması
Prof. Dr. Coşkun özdemir'in 14 Mart 1980 Sağlık Kurultayı Açış Konuşması
İbni Sina'nın 1000. Doğum Yıldönümü Anısına/Dr. Atila Ongan
14 Mart 1980 Sağlık Kurultayı Çalışmaları/ Toplum ve Hekim
Sigara İçmenin Sağlık Üzerindeki Olumsuz Etkileri/Dr. Yusuf öztürk
Ülkemizde Sağlık Sektörünün Insangücü Sorunları/ Dr. Uğur Cilasun
Türkiye'de Sağlık örgütlenmesinin Gelişimi/ Dr. Recep Akdur
Türkiye'de Beslenme Eğitimi Sorunları/Doç. Dr. Nevzat Eren/ Prof. Dr. Ayşe Baysal
Tıp ve Hukuk Kurultayı
Türkiye'de Sağlık Personelinin Sürekli Eğitimi ve Model Geliştirme önerileri/ Dr. özen Aşut/ Dr. Serpil Küçükalioğlu
Ocak Hekimi İçin Rehberlik Denemeleri: Bölüm 7-Aşılar/ Dr. Servet Özgür