Toplum ve Hekim - Sayı: 27

Book : Toplum ve Hekim - Sayı: 27

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : Ankara

Period : monthly

Published Date : Mart 1980

Publisher : Türk Tabipleri Birliği

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 6063

INDEX

Söyleşi
14 Mart'ı Kutluyoruz
Dr. Erdal Atabek'in TRT - DER Genel Kuruluna Bildirisi
Tıp ve Hukuk Kurultayı
Türk Tabipleri Birliği Antiemperyalist-Antifaşist Nitelikte Bir Demtokratik Meslek Odaları Birliğidir. Bölüm (I) : Türkiye Halkının Sorunlarına Genel Bir Bakış
8 Mart Dünya Kadınlar Günü/Dr. Dora Kalkan
Emzirme ve Üreme İle İlgili Araştırma/Çev. Zeliha Saat
Çocuklarımız ve Spor/Dr. Nejat Akar
Kıbrıstaki Tam Süre Çalışması Uygulaması ve Tam Süre Çalışmanın İlkeselliği/Dr. Atol Tulunoğlu/Dr. Hakkı Yücel/Dr. Kıvanç Arif/Dr. Salih Mehmet
Sağlığın Toplumsal Anatomisi/Cev. Dr. Zeki Karagülle
Ocak Hekimi İçin Rehberlik Denemeleri. Bölüm VI: Aile
Planlaması/Dr. Servet Özgür
TDK'nca Yayınlanan «Hekimlik Terimleri Klavuzu» ile «Fiziksel Kimya Terimleri» Sözlüğü «Üzerinde Eleştiriler öneriler Denemesi/Dr. Süreyya Ülker