Toplum ve Hekim - Sayı:26

Book : Toplum ve Hekim - Sayı:26

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : Ankara

Period : monthly

Published Date : Şubat 1980

Publisher : Türk Tabipleri Birliği

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 6062

INDEX

Söyleşi
Tam Süre Tazminatları Yeni Katsayı Üzerinden ödenmelidir
TTB Antiemperyalist-Antifaşist Nitelikte Bir Demokratik Meslek Odaları Birliğidir.
TTB Merkez Konseyi Demokratik Haklar ve özgürlükler Komisyonu
Hekimlik, Çevre ve Sağlık Bilinci/Dr. Cengiz Güleç
Çevrenin Korunmasında İşbirliği/Çev. Dr. Dora Kalkan
Halk Sağlığı ve Spor/Dr. Veli Lök
Ana Kentlerimizde Sosyalizasyonunda Belediye Sağlık Hizmetleri/Dr. M. Nuri Sarmaşık/Dr. Yürük Iğriıboz/Dr. Mehmet Tokgöz
Bir Birincil Sağlık Hizmeti Programını Biçimlendirmek Ve Denetlemek İçin Sağlık Elemanı Neler Bilmelidir?/Çev. Dr. Sami Arısoy Int. Dr. özcan Gökçe
Ocak Hekimi İçin Rehberlik Denemeleri/Dr. Servet özgür
TDK'nca Yayınlanan «Hekimlik Terimleri Kılavuzu ile Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü Üzerine Eleştiriler öneriler Denemesi/Stj. Dr. Süreyya Ülker