Toplum ve Hekim - Sayı: 3

Book : Toplum ve Hekim - Sayı: 3

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : Ankara

Period : monthly

Published Date : Mart 1973

Publisher : Türk Tabipleri Birliği

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 6061

INDEX

Söyleşi
Toplum ve Hekim
1978 Yılının 14 Mart'ında
Dr. Erdal Atabek
Sağlık Personelinin Tam-Gün Çalışma Esaslarına Dair Yasa Tasarısı ve TTB Merkez Konseyinin Tam-Gün Çalışma Yasa Tasarısı Üzerine Görüşleri
Tam Süre Çalışma
Dr. Erdal Atabek
Tıbbi İlaç Hammaddesi Üretim Sorunları
TTB Merkez Konseyi Halk Sağlığı Komisyonu
Sosyal Katmanlaşma ve Psikiyatrik Hastalıklar
A.B. Holilngsshead - F.C. Redlich Çeviri: Vedat Şar
Ülke Gerçek ve Gereksinimlerine Göre Sağlık Personeli Yetiştirmede Göznöüne Alınması Gereken Önem ve Öncelikler
Dr. Nevzat Eren
Dr. Gazanfer Aksakoğlu
Kronik Hastalıklar III.
Dr. Özen Arat
Meslek Hastalıkları III.
Dr. Engin Tonguc
Toplum ve Hekim'den Haberler

NOTES

Sayı:3, Mart 1978