TOB Ankara ve İzmir Tabip Odaları Bülteni - Sayı 8

Book : TOB Ankara ve İzmir Tabip Odaları Bülteni - Sayı 8

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : Ankara

Period : monthly

Published Date : Mayıs 1976

Publisher : Ankara Tabip Odası

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 6059

INDEX

TAM SÜRE ÇALIŞMA TAZMİNATLARI YASA TASARISI
RÖPORTAJ (Dr. Mete TAN ve Dr. Kemal TABAK ile)
Bir Tasarı Hakkında (Dr. Hamdi ÖĞUŞ)
HABERLER'
Dr. Turhan TEMUÇİN
Dr. İhsan ÜNLÜER
Prof. Dr. Nusret FİŞEK
ARAŞTIRMA — DERLEME
Ülkemizde Ana—Çocuk Sağlığı [izmir Tabip Odası — Halk Sağlığı Bürosu/Ana
Çocuk Sağlığı Ekibi)
Topyekün Üretkenlik Kavramı Üzerine (Dr. Osman Nuri KOÇTÜRK)
Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı (Dr. Recep AKDUR)
İngiltere'de Sağlık Hizmetleri (Dr. Mehmet TUNCA)
Belediyeler ve Halk Sağlığı Üzerine Görevleri (Dr. Şükrü GÜNER)
Kalkınma Planı ve Sağlıkla İlgili Önerileriınin
Gerçekleşme Oranı (Cevdet DURANOGLU)
OKUYUCU MEKTUPLARI

NOTES

Mayıs 1976/ Sayı 8/ Yıl 1