TOB Ankara ve İzmir Tabip Odaları Bülteni - Sayı 19

Book : TOB Ankara ve İzmir Tabip Odaları Bülteni - Sayı 19

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : Ankara

Period : monthly

Published Date : Nisan 1977

Publisher : Ankara Tabip Odası

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 6057

INDEX

Kentlerde Sağlık Sorunları (Doç. Dr. Nevzat EREN)
Ankara Halkının Sağlık Sorunları ve Ülkemiz Sağlık Sorunlarına Genel Bir Bakış
(Dr. Özen ARAT)
Sosyal Sigortalar Kurumunda Sağlık Hizmetleri
(Dr. Nuri GÜNDAY)
Toplumsal Açıdan Trafik Kazaları
(Dr. Recep AKDUR) .
Diş Çürükleri Konusunda Doğru ve Yanlış Bilinenler
(Dr. Cahit BAYSAL)
Sürekli Eğitimde Yöntem ve Araçlar
(Dr. Ali MENTEŞ)
Vergi Sistemimiz / En Az Geçim İndirimi / En Az Ücret ve Ötesi (Musa ÖZDEMİR)
1 Mayıs îşçi Bayramı
(Dr. ihsan ÜNLÜER)
Referandum
(İlhan SELÇUK)
HABERLER...... HABERLER...... HABERLER

NOTES

Yıl 2, Sayı 19