ATOB Ankara Tabip Odası Bülteni - Sayı 3

Book : ATOB Ankara Tabip Odası Bülteni - Sayı 3

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : Ankara

Published Date : 1975

Publisher : Ankara Tabip Odası

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 6056

INDEX

ODADAN HABERLER
(Sayfa 5)
Siyasi Tutukluların affı ve ABD/MEYAK kesintileri/ MEY AK konusunda parti liderleri ile röportaj'/
TÜS-DER kuruldu
Dr. TURHAN TEMUÇİN
Halkımız alacaklı
(Sayfa 12)
YAZILAR
AYDIN MIYIZ:
Dr. Ahmet Kahraman
(Sayfa 13)
RÖPORTAJ
(Sayfa 14}
(Sağlık sorunları ve Genel Sağlık Sigortası) Demokratik
Parti: Dr. Faruk Sükan/Türkiye Birlik Partisi: Mustafa
Timisi / Türkiye Sosyalist işçi Partisi: Ahmet Kaçmaz
GENEL SAĞLIK SİGORTASI
(Sayfa 24)
Genel Sağlık Sigortası Çalışmalarının Tarihçesi,
Dr. Refik Erer / Genel Sağlık Sigortası Sorunu:
Doç. Dr. Nevzat Eren / Genel Sağlık Sigortası
Kanunun Eleştirisi: Ankara Tabip Odası
Halk Sağlığı Bürosu ARAŞTIRMA/DERLEME
(Sayfa 39)
ÎŞ ve İşçi Sağlığı: Ankara Tabip Odası, Halk Sağlığı
Bürosu /1 nci Halk Sağlığı Kurultayı Sonuçlarına
Bakış: Dr. Ergin Atasü
TIBBİ YAZILAR
(Sayfa 48)
İlaç çözücü olaraka parenteral sıvı seçimi ve parenteral
sıvı-ilaç etkileşmeleri: Dr. Aysen Karan,
Ecz. îsmail üstel / Nezle ve C vitamini:
Dr. Cihat Küçükhüseyin / Kızamık: Dr. Incilay Dağlı

NOTES

Yıl:1 Sayı 3 Genel Sağlık Sigortasına Hayır