Kamu-İş İş Hukuku ve İktisat Dergisi - Cilt:10/3

Book : Kamu-İş İş Hukuku ve İktisat Dergisi - Cilt:10/3

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1303-4995

Skin : 10/3

Period : 3 monthly

Published Date : Ocak 2009

Publisher : Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 6055

INDEX

• Yrd.Doç.Dr. Zeki OKUR
İş Hukuku'nda İşçinin Sigara İçme özgürlüğü ve Sınırlan
• Prof.Dr. Tekin AKGEYİK Dr. Melten GÜNGÖR
Müşteri Saldırganlığı: Sonuçlan ve Mücadele Stratejisi
• Yrd.Doç.Dr. MJlkın TAŞAR
Devlet-Ekonomi İlişkisi Ekseninde Küresel Kriz ve Türkiye
• Dr.Banş SEÇER
İşgücü Piyasasında Sosyal Sermaye
• ATf.G4r.Levent ŞAHİN
Avrupa Birliği ve Türkiye İşgücü Piyasalarının Karşılaştırmalı Analizi
• Ayhan GÖRMÜŞ
Küreselleşme Sürecinde Başlıca İşgücü Piyasası Reformlan
• Dr. Hakan KOÇ
Entellektüel Sermaye Açısından Lider Yöneticilik Davranışının Sektörel Farklılaşması
• Yrd.Doç.Dr.Ferlt KÜÇÜK Arc.Gor.Ayce KARAÇİZMELİ GÜZELER
Tekstil İşletmelerinde İşgücü Genel Envanterinin Gerçekleştirilme Durumu: Şanlıurfa örneği
• Arş.Gör.Banu AÇIKGÖZ
Kriz Yönetimi ve Yapbozun Kayıp Parçası: Kriz Öncesinde, Sırasında ve Sonrasında İletişim
Açıklama : Dergimizin bir önceki sayısının (CUtslO, Sayv2) "tçlndeküer" sayfasında yer alam 'Mevsimlik İşlerde Yıllık Öcretil İzin' İsimli makalenin yazan Yrd.Doc.Dr.Zekl Okur olması gerekirken, sehven Dr. Zeki Erdut olarak yer almıştır. Düzeltir, yazarından ve okuyuculardan özür dileriz.