Çalışma Yaşamında İnsan Kaynakları Yönetimi

Book : Çalışma Yaşamında İnsan Kaynakları Yönetimi

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : İstanbul

ISBN : 978-975-295-854-8

Published Date : Mart 2008

Publisher : Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 6053

INDEX

BÖLÜM I İNSAN KAYNAKLARİ YÖNETİMİ
PERSONEL YÖNETİMİNDEN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GEÇİŞ
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN AMACI
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE STRATEJİK ANLAYIŞ
İNSAN KAYNAKLARI BÖLÜMÜNÜN ÖRGÜTLENMESİ
BÖLÜM D
İnsan kaynaklarında iş analizleri
iş analizi
iş analizinde kullanılan kavramlar
iş analizinin amacı ve kullanıldığı alanlar
iş analizi süreci
iş analizinde kullanılan yöntemler
1. Geleneksel Yöntemler
2. Yapılandırılmış Yöntemler
3. Kritik Vakalar Tekniği
İŞ ANALİZLERİ SONUÇLARI
BÖLÜM ffl İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE PLANLAMA
İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI
İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASININ AMACI VE KAPSAMI
İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASINDA BAŞVURULAN TAHMİN TEKNİKLERİ
Yargjsal-Sezgisel Tahmin Teknikleri
Sayısal-İstatistiksel Tahmin Teknikleri
İNSAN KAYNAKLARI PLANLARININ HAZIRLANMASI
Yerleştirme Çizelgelerinin Hazırlanması
İnsan Kaynağı Temininin Planlanması
İnsan Kaynakları Planlarının Son Şeklini Alması
BÖLÜM IV
İnsan kaynaklarında işe alma süreci
aday toplama süreci
aday toplama yöntemleri
İç Kaynaklardan Aday Toplama Yöntemleri•
Dış Kaynaklardan Aday Toplama Yöntemleri'
PERSONEL SEÇİM SÜRECİi
PERSONEL SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERi
PERSONEL SEÇİM TEKNİKLERİi
Başvuru Formlarının ve Özgeçmişlerin İncelenmesii
Referanslar
Testler
Psikoteknik Testler
Görüşme
Diğer Teknikleri
PERSONEL SEÇİM SÜRECİNİN TAMAMLANMASI
BÖLÜM V İNSAN KAYNAKLARINDA ORYANTASYON VE İŞE YERLEŞTİRME
ORYANTASYON
ORYANTASYON EĞİTİMİNİN HAZIRLANMASI
Oryantasyon Eğitimi Programlarının Amacı ve İçeriği
Oryantasyon Eğitimi Programlarının Sağladığı Yararlar
Oryantasyon Eğitimi Programlarının Geliştirilmesi
ORYANTASYON EĞİTİMİNİN UYGULANMASI
İşletmeye Yönelik Bilgilerin Verilmesi
Bölüme ve İşe Yönelik Bilgilerin Verilmesi
Oryantasyon Eğitiminin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi,
İŞE YERLEŞTİRME
YERLEŞTİRME KARARLARININ SINIFLANDIRILMASI
Terfiler
Transferler
Rütbe İndirimi
İŞTEN AYRILMALAR
Aşınma
İşin Sona Ermesi
İşe Son Verilmesi
YERLEŞTİRMEDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR
İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ
BÖLÜM VI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE PERFORMANS DEĞERLENDİRME
PERFORMANS DEĞERLENDİRME
Başarılı bir Performans Değerlendirme Sisteminin Oluşturulması
Performans Değerlendirmenin Amacı ve Yararlanılan Alanlar
PERFORMANS YÖNETİMİ
Performans Değerlendirme Süreci
Performans Değerlendirmenin Uygulanması
PERFORMANS DEĞERLENDİRMEDE KULLANILAN YÖNTEMLER
Kişinin Tek Başına Değerlemesinin Yapıldığı Yöntemler
Kıyaslamah Değerleme Yöntemleri
PERFORMANS DEĞERLEMEDE YAPILAN HATALAR
BÖLÜM VB
İnsan kaynaklarında ücretıjENDirme ve ücret yönetimi
ücretlenöirme
ÜCRETLENDİRME SÜRECİi
İş Analizleri
İş Değerlemesi
İş Değerleme Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Ücret ve Maaş Araştırmaları
İşlerin Fiyatlandırılması
ÜCRET YÖNETİMİ
bölüm vm
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE KARİYER
KARİYER
KARİYER İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.
Kariyer Evreleri
Kariyer Yolu
Kariyer Amaçlan
Kariyer Planlama
Kariyer Yönetimi
KARİYER GELİŞTİRME
KARİYERDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR.,
KAYNAKÇA

NOTES

Planlama,İş Analizleri,İşe Alma Süreci,Oryantasyon,Performans,Ücretlendirme,Kariyer