2007 Yılına Girerken Türkiye Ekonomisi

Book : 2007 Yılına Girerken Türkiye Ekonomisi

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Other

Publishing Location : İstanbul

ISSN : 1300-3879

Published Date : Aralık 2006

Publisher : TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği)

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 6051

INDEX

TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER VE GENEL DEĞERLENDİRME.
Bölüm 1
Ekonominin Genel Dengesi
Giriş
1.1 Harcamalar Yönünden Milli Gelir
1.2 Yatırım-Tasarruf Dengesi
1.3 Üretim Yönünden Milli Gelir
1A İstihdam, Ücret ve Maliyetler
Bölüm 2
Kamu Maliyesi
Giriş
2.1 Konsolide ve Genel Bütçe
2.2 Finansman ve Faizler
Bölüm 3
Para Politikası
Giriş
3.1 Krediler
3.2 Para Arzları
Bölüm 4
Fiyat Düzeyi
Giriş
4.1 Tüketici Fiyatları
4.2 Üretici Fiyatları
4.3 Döviz Kurları
Bölüm 5
Dış Ekonomik İlişkiler
5.1 Dış Gelişmeler
5.2 Ödemeler Dengesi
Bölüm 6
2007 Yılı Tahmin ve Beklentileri
TÜSİAD Makroekonomik Senaryo
EK TABLOLAR
Tablo 1: Ekonominin Genel Dengesi (Cari fiyatlarla)
Tablo 2: Ekonominin Genel Dengesi (1987 fiyatlarıyla)
Tablo 3: GSMH Sektörel Büyüme Hızı
Tablo 4: Sektörlerin GSMH İçindeki Paylar
Tablo 5: Harcamalar Yöntemiyle GSYIH'nin Büyüme Hızı
Tablo 6: Harcamalar Yöntemiyle GSYIH'nin Sektörel Payları
Tablo 7: Sabit Sermaye Yatırımlarının Sektörel Dağılımı
Tablo 8: Sanayii Üretim Endeksi
Tablo 9: Kapasite Kullanım Oranı
Tablo 10: Enerji Üretim ve Tüketimi
Tablo 11: Elektrik Enerjisi Tüketiminin Sektörel Dağılımı
Tablo 12: Üretici Fiyatları Endeksi (Aylık %değişim)
Tablo 13: Tüketici Fiyatları Endeksi (Aylık %değişim)
Tablo 14: Üretici Fiyatları Endeksi (Yıllık %değişim)
Tablo 15: Tüketici Fiyatları* Endeksi (Yıllık %değişim)
Tablo 16: Genel Devlet Toplam Gelir ve Harcamaları.........................
Tablo 17: Kamu Kesimi Borçlanma Gereği (KKBG) ve Finansmanı.
Tablo 18: Konsolide Bütçe
Tablo 19: İç Borç Stoku
Tablo 20: İç Borçlanma Vade ve Faiz Yapısı
Tablo 21: Parasal Büyüklükler
Tablo 22: Toplam Mevduat (Kurumsal Sektörlere Göre)
Tablo 23: Mevduat Bankalarındaki Toplam Mevduat
Tablo 24: Toplam Yurtiçi Kredi Stoku
Tablo 25: Faizler ve Döviz Kurları
Tablo 26: İnterbank Faiz Oranlan
Tablo 27: Hazine Bonosu Faiz Oranlan ve Vadesi
Tablo 28: Döviz Kurlar
Tablo 29: İhracatın Mal Gruplarına Göre Dağılım
Tablo 30: İhracatın Ekonomik Faaliyetlere Göre Dağılımı
Tablo 31: İhracatın Ülke Gruplarına Göre Dağılımı
Tablo 32: İthalatın Mal Gruplarına Göre Dağılımı
Tablo 33: İthalatın Ekonomik Faaliyetlere Göre Dağılımı
Tablo 34: İthalatın Ülke Gruplarına Göre Dağılımı
Tablo 35: Cari İşlemler Dengesi
Tablo 36: Ödemeler Dengesi
Tablo 37: Ödemeler Dengesi (Ayrıntılı)
Tablo 38: Ödemeler Dengesi (Finansman Kalemleri)
Tablo 39: Dış Borç Stoku
Tablo 40: İşgücü Piyasası Temel Göstergeleri