Kurumsal Yapısı, Yasal Çerçevesi ve Göstergeleriyle Ulaştırma Sektörü:Ek Tablolar

Book : Kurumsal Yapısı, Yasal Çerçevesi ve Göstergeleriyle Ulaştırma Sektörü:Ek Tablolar

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Other

Publishing Location : İstanbul

ISBN : 978-9944-405-07-2

Published Date : Şubat 2007

Publisher : TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği)

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 6050

INDEX

Tablo E. 1.1. Dünyada Ticari Malların ve Hizmetlerin İhracatı
Tablo E.1.2. Bölgesel Gayri Safi Yurt İçi Hasılada Artış ve Mal Ticareti
Tablo E.1.3. Dünyada Ulaştırma Hizmetlerinin İhracatı
Tablo E. 1.4. Uluslararası Ticarette Zaman ve Maliyet Değişkenleri
Tablo E. 1.5. Dünya Ticaretinde Ulaştırma Hizmetlerinin Toplam
Hizmet Ticareti İçindeki Bölgesel Payları
Tablo E. 1.6. Karayolu, Demiryolu ve Deniz Ulaştırması için
Hava Emisyon Faktör Aralıkları
Tablo E.1.7. Gerçekleşmesi Beklenen Bölgesel Karayolu Trafik
Kazalarına Bağlı Ölümler
Tablo E.1.8. Ülke Kısaltmaları
Tablo E.1.9. AB-Türkiye Genel Veriler
Tablo E.1.10. GSYH ve Sanayi Üretiminde Büyüme ve İstihdam
Tablo E. 1.11. Brüt Katma Değerin ve İstihdamın Sektörlere Göre Dağılımı.....
Tablo E. 1.12. Enerji İstatistikleri
Tablo E.1.13. AB-25 için GSYH ve Ulaştırmada Yıllık Büyüme Hızları
Tablo E. 1.14. AB-25 ve Seçilmiş Ülkeler için Karşılaştırmalı Değerler-
Yolcu ve Yük Taşımacılığı,
Tablo E.1.15. AB ve Türkiye'de Ulaştırma Modlarına Göre Dış Ticaret
Tablo E. 1.16. Ulaştırma Modlarına Göre AB-25 ve Türkiye'de
Yurtiçi Yük Taşımacılığı
Tablo E.1.17. Modlararası Dağılım: Yurtiçi Yük Taşımacılığı
Tablo E.1.18. Ulaştırma Modlarına Göre AB-25 ve Türkiye'de
Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı
Tablo E. 1.19- Modlararası Dağılım: Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı
Tablo E.1.20. Ulaştırma Modlarına Göre İstihdam
Tablo E.1.21. Havayolu İşletmeleri: İstihdam, Uçak Sayısı, Gelir
Tablo E.1.22. Başlıca Havalimanlarında Yolcu ve Yolcu Uçağı Trafiği
Tablo E.1.23. Demiryolları: Hatlar, Hatların Yoğunluğu, İstihdam
Tablo E.1.24. Demiryolu ile Yük ve Yolcu Taşıma Değerleri
Tablo E.1.25. Başlıca Limanlarda Yükleme/Boşaltma Trafiği
Tablo E.1.26. Başlıca Limanlarda Konteyner Trafiği
Tablo E.1.27. Tablo E.1.28.
Tablo E.1.29. Tablo E.2.1. Tablo E.2.2. Tablo E.2.3. Tablo E.2.4. Tablo E.2.5. Tablo E.2.6. Tablo E.2.7. Tablo E.2.8. Tablo E.2.9. Tablo E.2.10. Tablo E.3.1. Tablo E.3.2.
Tablo E.3.3.
Tablo E.3.4. Tablo E.3-5. Tablo E.3.6. Tablo E.3.7-Tablo E.3.8.
Tablo E.3.9. Tablo E.3.10. Tablo E.3-11. Tablo E.3.12. Tablo E.3-13. Tablo E.3-14.
Tablo E.4.1. Tablo E.4.2.
Karayolu Ağı, Otomobil, Otobüs, Minibüs, Yolcu Araçları ve
Yük Taşıtları Sayıları
Karayolu Ulaştırması Hız Sınırları, Kandaki Alkol Sınırı,
Maksimum Brüt Taşıt Ağırlığı
Yaralanmak Karayolu Kazaları ve Ölümler
Türkiye Ekonomik Ulaştırma İstatistikleri
Ulaştırma Sektörü İstihdam Analizi
Ulaştırma Sektöründe Yatırım
Ulaştırma Sistemlerine Göre Yatırımlar
Ulaştırma Modları İtibariyle Türkiye'nin Dış Ticaret Taşımaları
Türkiye'de Ulaştırma Modları İtibariyle Dış Ticaret Taşımaları
Türkiye'de Ulaştırma Modları İtibariyle Dış Ticaret Taşımaları
Denizyoluyla En Fazla İthalat ve İhracat Yapılan Ülkeler
Taşıma Sistemlerine Göre Yük ve Yolcu Taşımaları
Taşıma Sistemlerine Göre Yük ve Yolcu Taşımaları
Karayolu Ulaştırmasına İlişkin Sorumlulukların Dağılımı
Türkiye'de Uluslararası Karayolu Eşya Taşımacılığı
Filosunun Gelişimi
Türkiye ve Diğer Ülkeler Karayolu Ağı Uzunlukları
Karşılaştırmaları
Ulaştırma Sistemlerine Göre Yurtiçi Yük Taşımalarının Dağılımı Ulaştırma Sistemlerine Göre Yurtiçi Yolcu Taşımalarının Dağılımı.
Yurtiçi Yolcu Taşımaları,
Karayolu Yurtiçi Yük Taşımaları
Karayolu Uluslararası Yük Taşımaları :
Karayolu İhraç Yük Taşımaları
Taşıt Bayrağı Türkiye Olan İhraç Taşımalar
Türkiye'nin Avrupa Ülkelerine Karayolu İhraç Taşımaları
Türkiye'nin Karayolu İthal Yük Taşımaları
Türkiye'nin Karayolu Transit Taşımaları,
Türkiye'de Mevcut Yolcu ve Yük Taşıtlarına İlişkin Değerler
CO2 Emisyonlarına İlişkin Dünya ve Türkiye'deki
Bazı Göstergeler
Türkiye'de Demiryollarının Yol Durumları
Ülkelere demiryolu hat uzunluğu başına düşen
istihdam oranlar
Tablo E.4.3. Tablo E.4.4. Tablo E.4.5. Tablo E.4.6.
Tablo E.4.7. Tablo E.5.1. Tablo E.5.2.
Tablo E.5.3. Tablo E.5.4. Tablo E.5.5.
Tablo E.5-6. Tablo E.5-7. Tablo E.5.8.
Tablo E.5.9. Tablo E.5.10. Tablo E.5.11. Tablo E.5.12.
Tablo E.5.13. Tablo E.5.14. Tablo E.5.15. Tablo E.5.16.
Tablo E.5.17.
Demiryolu Geçmeyen İllerin Gayri Safi Yurtiçi
Hasılaları ve Nüfusları
Demiryolu Geçen İllerin Gayri Safi Yurtiçi
Hasılaları ve Nüfusları
TCDD Limanlarına Gelen/Giden Yüklerde Demiryolunun
Taşıma Payı ve Son Beş Yıla Ait Her bir Limana Ait Bilgiler
DLH tarafından Yürütülmekte Olan, Fizibilite Etüdleri Yapılan ve
Etüd Proje Çalışmaları yürütülen Demiryolu Projeleri
Demiryolu Ulaştırması Hava Kirleticileri Emisyon Faktörleri
Türk Deniz Ticaret Filosunun On Yıllık Sayısal Gelişimi
Türk Deniz Ticaret Filosunun Siciller Arası Dağılım ve İthal ve Dahilden İnşa Durumlarına Göre Sayısal Analizi -150 grt ve
Üzeri
Gemi Tiplerine Göre Yaş Ortalaması-150 GRT ve üzeri
Türk Limanları'nda Yapılan Yükleme-Boşaltma Faaliyetleri
TCDD Tarafından İşletilen Liman/İskelelerin Özellikleri ve
Fiziki Kapasiteleri
2010-2020 Yılları Arasında Türkiye'de Konteyner Elleçleme Tahmini
Gemi Siparişi Alan Ülkeler Sıralaması
Türkiye'nin Denizyolu Dış Ticaret Taşımaları ve Türk Bayraklı
Taşımaların Payı
Türkiye'nin Denizyolu Dış Ticaret Taşımalarının Türk ve
Yabancı Bayraklı Gemi Payları
2004 Yılı İtibariyle Türkiye'nin Denizyoluyla Yapılan İhracat ve
İthalat Taşımalarının Ülke Bayraklarına Göre Dağılımı
Denizyoluyla Taşınan Dış Ticaret Yüklerinin Yük Cinslerine
Göre Dağılımı
Türkiye'nin Denizyolu İthalat ve İhracatının Başlıca Yüklere
Göre Dağılımı
Kamu ve Özel Sektör Limanlarında Konteyner Elleçlemesi
2004 Yılı Ro-Ro Hatları
2003-2004 Yıllarında Ro-Ro Hatlarında Araç Taşımaları
Türkiye'nin Denizyolu ile En Fazla İhracat ve
İthalat Yaptığı Ülkeler'
Türkiye'nin KEİB Ülkeleri ile Denizyolu Dış Ticaret Taşımaları
Tablo E.5.18. 1995-2004 Yıllan İtibariyle Yurt içi Kabotaj Denizyolu Yük
Taşımacılığındaki Gelişmeler
Tablo E.5.19- TDİ'nin Yıllara Göre Yurtiçi Yolcu ve Araç Taşımaları
Tablo E.5.20. İDO'nun Yolcu ve Araç Taşımaları
Tablo E.5.21. 2003-2004 Yılı İtibariyle İstanbul'da Denizyolu
Yolcu Taşımacılığı
Tablo E,5.22. Yüksek Öğretim Kurumuna Bağlı Olarak Denizcilik Eğitimi
Veren Eğitim Kurumlan
Tablo E.5.23. Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Olarak Denizcilik Eğitimi
Veren Eğitim Kurumları
Tablo E.5.24. İstanbul Boğazında Kirlilikle Sonuçlanan Deniz Kazaları
Tablo E.6.1. Havayolu Ulaştırma Filosu,
Tablo E.6.2. Sivil Ulaşıma Açılan Askeri Meydanlar
Tablo E.6.3- Yıllar İtibariyle Havacılık İşletmelerine Ait Havaaracı ve
Koltuk Kapasiteleri
Tablo E.6.4. 2000-2005 Yıllan Arası Türkiye Havayolu Ulaştırması Bilgileri...
Tablo E.6.5. 2000-2005 Dünya Havayolu Ulaştırması Bilgileri
Tablo E.6.6. Havaalanları Yer Hizmetleri ve İkram Hizmeti
Veren Kuruluşlar
Tablo E.6.7. Kamu Sektörü Genel Havacılık İşletmeleri
Tablo E.6.8. Özel Sektör Genel Havacılık İşletmeleri
Tablo E.6.9. Kamu Sektörü Hava Taksi İşletmeleri
Tablo E.6.10. Özel Sektör Hava Taksi İşletmeleri
Tablo E. 6.11. Yüksek İrtifa Hava Araçlarının Tahmini Emisyonları