Türkiye Sermaye Piyasalarının Gelişimine Yönelik Öneriler

Book : Türkiye Sermaye Piyasalarının Gelişimine Yönelik Öneriler

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Other

Publishing Location : İstanbul

ISBN : 975-8458-78-7

Published Date : Şubat 2005

Publisher : TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği)

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 6042

INDEX

YÖNETİCİ ÖZETİ
1. GİRİŞ
I.A. TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI
l.B. MEVCUT VE İŞLEYEN PİYASALAR
l.B.l. Hisse Senedi Piyasaları
l.B.2. DİBS Piyasaları
l.C. UYGULAMADA OLMAYAN ÜRÜNLER
2. FON YARATICI ÜRÜNLER: ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA
ENSTRÜMANLARI
2.A. FON YARATICI ÜRÜN ÖRNEKLERİ
2.A.I. Kısa Dönem TL Bazında Finansman Bonosu
2.A.2. Orta-Uzun Dönem Döviz Bazında Tahvil
2.A.3- Hisse Senedine Çevrilebilir Tahvil
2.A.4. Orta-Uzun Dönem Varlığa Dayalı Menkul Kıymet
3. RİSK DAĞITICI ÜRÜNLER: TÜREV ÜRÜNLER
3.A. RİSK DAĞITICI ÜRÜN ÖRNEKLERİ
3.A.I. Orta-Uzun Dönem Döviz/TL Future Kontrat
3.A.2. Kısa-Orta Dönem İMKB Endeks Future Kontrat
4. EKLER
4.A. EK-1: İNCELENEN ÜRÜNLERİN MEVCUT DURUMU
4.A.l.Kısa Dönem TL Bazında Finansman Bonosu
4.A.2. Orta-Uzun Dönem Döviz Bazında Tahvil
4.A.3. Hisse Senedine Çevrilebilir Tahvil
4.A.4. Orta-Uzun Dönem Varlığa Dayalı Menkul Kıymet
4.A.5-Orta-Uzun Dönem Future Kontrat
4.A.6. Kısa-Orta Dönem İMKB Endeks Future Kontrat
4.B. Ek-2: ÜLKE KARŞILAŞTIRMALARI
4.B.I. Brezilya
4. B. 2. Polonya
4.B.3. Güney Kore
4.B.4.ABD