Sermaye Piyasaları İçin Örnek Şirket Yapısı

Book : Sermaye Piyasaları İçin Örnek Şirket Yapısı

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : İstanbul

ISBN : 975-8458-83-3

Published Date : Haziran 2005

Publisher : TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği)

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 6041

INDEX

YÖNETİCİ ÖZETİ I. ÖRNEK ŞİRKET
1. HEDEF VE VİZYON
1.1 ŞİRKET KÜLTÜRÜ
1.1.1. Vizyon ve Misyonun Belirlenmesi
1.1.2. Vizyon ve Misyonun Benimsetilmesi ve Yaygınlaştırılması
1.2. ŞİRKET STRATEJİSİ VE STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ
1.2.1. İş Stratejilerinin Oluşturulması
1.2.2. İş Stratejilerinin Yaygınlaştırılması ve Uygulanması
1.2.3. Şirketin Toplumsal Sorumluluk Stratejileri
1.3. DEĞER BAZLI YÖNETİM
1.4. KALİTE ÇALIŞMALARI
2. BÜTÇE, PLANLAMA VE YÖNETİM İLETİŞİM SİSTEMLERİ
2.1. PLANLAMA
2.2. BÜTÇE
2.3- İLETİŞİM VE KONTROL MEKANİZMALARI
2.3.1. Sistem Alt Yapısı
2.3-2. İletişim ve Kontrol Mekanizması
3. ETKİLİ KURUMSAL YÖNETİM
3.1. KURUMSAL YÖNETİM NEDİR?
3.1.1. Kurumsal Yönetim Esasları
3.2. KURUMSAL YÖNETİM AÇISINDAN ORGANİZASYON
3.2.1. Yönetim Kurulu Yapısı
3.2.2. İcra Başkanı ve Yönetim Kurulunda1 Oluşturulan Komiteler.
3.3. ŞEFFAFLIK VE KAMUYU AYDINLATMA
3.4. PAY VE MENFAAT SAHİPLERİ
3.5. KURUMSAL YÖNETİMİN MALİYETLERİ
3.6. YASAL ORTAM ve TÜRKİYE UYGULAMASI
3.6.1. Aile Şirketleri
3.6.2. Uygulamalar
4. FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ VE RİSKLERİN ÖLÇÜLMESİ
4.1. RİSKNEDİR
4.1.1. Risk Ölçütü
4.2. ŞİRKETLERDEKİ FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI
4.2.1. Risk Yönetiminde Strateji Geliştirme Süreci
4.2.2. Risk Yönetiminde Altyapı Geliştirme Süreci
4.2.3. Risk Yönetiminde Değerlendirme ve İyileştirme Süreci
4.3. ŞİRKETLERDE FİNANSAL RİSK YÖNETİMİNİN ALGILANMASI
4.4. RİSK YÖNETİMİ İLE İLGİLİ PRATİK ÖNERİLER
n. FİNANSMAN İHTİYACININ BELİRLENMESİ
1. İÇ FAKTÖRLERİN ANALİZİ
1.1. ŞİRKETİN FİNANSAL DURUMU
1.1.1. Dönen Varlıklar ve Likidite Analizleri
1.1.2. Duran Varlıklar ve Oran Analizleri
1.1.3. Varlık Toplamının Analizi
1.1.4. Borçluluk Durumunun Değerlendirilmesi
1.1.5. İşletme Sermayesi
1.1.6. Özkaynaklar Analizi
1.1.7. Karlılık analizleri
1.1.8. Nakit Akışı Analizi
2. DIŞ ETKENLERİN ANALİZİ
2.1. MAKROEKONOMİK KOŞULLAR
2.1.1. Devlet Müdahelesi
2.2. MALİ PİYASA KOŞULLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
3. ŞİRKETİN HEDEFİ ve FİNANSMAN KARARLARINA ETKİLERİ
3.1. ŞİRKET STRATEJİLERİ
3.2. STRATEJİLERE GÖRE FİNANSMAN KAYNAKLARININ BELİRLENMESİ
3-3. YATIRIM KARARI VE FİNANSMANI
ffl. UYGUN FİNANSMAN MODELİNE ULAŞILMASI
1. FİNANSMANIN KULLANIM AMACI
2. FİNANSMAN TÜRLERİ
2.1. ÖZKAYNAK
2.2. DIŞ BORÇLANMA
2.2.1. Banka Kredileri ve Diğer Finans Kurumlan
2.2.2. Çok Taraflı Uluslararası Fonlar
2.3. SERMAYE PİYASALARI
2.3.1. Borçlanma Senetleri
2.3.2. Halka Arz
2.4. ORTAKLIK/HİSSE TRANSFERLERİ
2.4.1. Stratejik Ortaklık ve Şirket Birleşmeleri
2.4.2. Finansal Ortaklık (Doğrudan sermaye yatırımları)
2.4.3. Ortak girişim (joint-venture)
2.4.4. Şirket Satışı
3. FİNANSMAN TÜRÜNÜN BELİRLENMESİ
3.1. ÖNEMLİ NOKTALAR
3.2. FİNANSMAN KAYNAĞINA ULAŞILABİLİRLİK
IV.EKLER
1. ANKET SONUÇLARI
2. RİSK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ