''Türkiye İçin Sürdürülebilir Büyüme Stratejileri Konferansı'' Tartışma Tebliğleri

Book : ''Türkiye İçin Sürdürülebilir Büyüme Stratejileri Konferansı'' Tartışma Tebliğleri

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Other

Publishing Location : İstanbul

ISBN : 975-8458-..-.

Published Date : Haziran 2005

Publisher : TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği)

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 6040

INDEX

Bölgesel Gelişme ve Sektör-Bölge Yıgınlaşmalan
Mali Yapı ve Mali Derinliğin Ekonomik Büyümedeki Rolü: Şirketier Düzeyinde Analiz
Eğitim ve Büyüme

NOTES

Bölgesel Gelişme Büyümenin Finansmanı Eğitim ve Büyüme