''Türkiye İçin Sürdürülebilir Büyüme Stratejileri Konferansı'' Tartışma Tebliğleri

Kitap : ''Türkiye İçin Sürdürülebilir Büyüme Stratejileri Konferansı'' Tartışma Tebliğleri

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Genel Kültür

Yayın Yeri : İstanbul

ISBN : 975-8458-..-.

Yayın Tarihi : Haziran 2005

Yayıncı : TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği)

Orijinal Dil : Türkçe

Tür : Kitap

Kitap No : 6040

İÇİNDEKİLER

Bölgesel Gelişme ve Sektör-Bölge Yıgınlaşmalan
Mali Yapı ve Mali Derinliğin Ekonomik Büyümedeki Rolü: Şirketier Düzeyinde Analiz
Eğitim ve Büyüme

NOTLAR

Bölgesel Gelişme Büyümenin Finansmanı Eğitim ve Büyüme