''Türkiye'de Demokratikleşme Perspektifleri'' ve '' AB Kopenhag Siyasal Kriterleri'' No.2: Düşünce Özgürlüğü

Kitap : ''Türkiye'de Demokratikleşme Perspektifleri'' ve '' AB Kopenhag Siyasal Kriterleri'' No.2: Düşünce Özgürlüğü

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Avrupa Birliği

Yayın Yeri : İstanbul

ISBN : 975-8458-24-8

Yayın Tarihi : Eylül 2001

Yayıncı : TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği)

Orijinal Dil : Türkçe

Tür : Kitap

Kitap No : 6038

İÇİNDEKİLER

1. BİR DEMOKRASİ ÖĞESİ OLARAK DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ
1.1. Düşünce Özgürlüğünün Gelişimi
1.2. Düşünce Özgürlüğü Uygulamaları: Anglo-Amerikan
ve Diğer Demokrasiler
2. HUKUKSAL ANLAMDA DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ
2.1. Uluslararası Hukukta Düşünce Özgürlüğü
2.2. Düşünce Özgürlüğünün Sınırlanması Sorunu
2.2.1. Bazı Ulusal Düzenlemeler ve Uluslararası Belgeler
2.2.2. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
2.3- Genel Tespitler
2.4. Türkiye'de Düşünce Özgürlüğü ve
Değişmesi Zorunlu Anayasa ve Yasa Hükümleri
EK: TÜRKİYE'DE DEĞİŞMESİ GEREKECEK DİĞER
MEVZUAT ÖRNEKLERİ

NOTLAR

Görüşler ve Öncelikler