Türkiye - Avrupa Birliği İlişkileri Bağlamında Uluslararası Göç Tartışmaları

Book : Türkiye - Avrupa Birliği İlişkileri Bağlamında Uluslararası Göç Tartışmaları

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Other

Publishing Location : İstanbul

ISBN : 978-9944-405-04-1

Published Date : Aralık 2006

Publisher : TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği)

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 6037

INDEX

ÖZET
1. GİRİŞ
1.1. Çalışmanın Sorunsalı
1.2. Çalışmanın Amacı
1.3- Çalışmanın Yöntemi ve Veri Kaynakları
2. ARKA PLAN: AVRUPA BİRLİĞİ, TÜRKİYE VE ULUSLARARASI GÖÇ
2.1. Tarihsel Arka Plan
2.2. Demografik Arka Plan
3. AVRUPA BİRLİĞİ - TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDE ULUSLARARASI GÖÇÜN BAĞLAMI VE POTANSİYELİ
3.1. Avrupa Birliği ve Uluslararası Göç
3.2. Bir Karşılaştırma: Türkiye Nerede, Avrupa Birliği Nerede?
3-3. Türkiye'de İşgücü Pazarı: Durum ve Olası Eğilimler
4. TÜRKİYE VE ULUSLARARASI GÖÇ: BİR GÖÇ POTANSİYELİNİN DEVİNİMİ
4.1. Türkiye'den Avrupa'ya Göç
4.1.1. 1960'larda Başlayan İşgücü Göçü,
4.1.2. Türkiye'den Göçün Avrupa Dışındaki Bölgelere de Eklemlenmesi
4.1.3. 1970 Sonrası Dönemde Avrupa'ya Göç: Aile Birleşimleri, Sığınm Göçü ve Geri Dönüşler
4.2. Türkiye'ye Yönelen Uluslararası Göç Hareketleri
4.2.1. Düzensiz Göç7<
4.2.1.1. Geçiş Göçü ve Mekik Göçü7'.
4.2.1.2. Sığınma ve Mülteci Hareketleri7
4.2.2. Düzenli Göç (Oturma İzinleri)7
5. AVRUPA BİRIİĞİ İLE TÜRKİYE ARASINDA DEMOGRAFİK FARKLILIĞA DAYALI TAMAMLAYICILIK8
5.1. Avrupa Birliği İçindeki Demografik Dönüşümler<
5.1.1. Avrupa Nüfusunun Yaşlanması: Nedenler ve Sonuçlar......................
5.1.2. 2025 ve 2050 Yıllarına Doğru Demografik Dönüşüm: Öngörüler.....
5.1.3- Yaşlanmanın İşgücü Üzerindeki Etkileri
5.1.4. Yaşlanmanın İşgücü Üzerindeki Etkileri ile Başa Çıkma Yolları:
Bir Seçenek Olarak Göç
5.2. Türkiye'deki Demografik Dönüşümler
5.2.1. 1980-2000 Döneminde Türkiye'deki Demografik Dönüşüm............
5.2.2. 2005-2050 Döneminde Türkiye'de Öngörülen Olası Demografik Dönüşüm
5.2.3. 2005-2050 Döneminde Türkiye'de Demografik Dönüşüm ve İşgücü Pazarı İçin Olası Sonuçları
5.3. Avrupa Birliği ve Türkiye Arasında Demografik Tamamlayıcılık Olgusu Ne Ölçüde Bir Göç Potansiyeli?
6. TÜRKİYE'DEN AVRUPA BİRIİĞİ'NE GÖÇ: VARSAYIMLAR VE SENARYOLAR
6.1. Avrupa Birliği İçine Yönelecek Göç Potansiyeli: Yeni 10 Üye,
Bulgaristan, Romanya ve Türkiye
6.1.1. Göçün Olası Büyüklüğü Ne Olacak?
6.1.2. Kimler Göç Edecek?
6.2. Türkiye'den Avrupa Bidiği'ne Olası Göç Senaryoları ve Göç Öngörüleri..
7. SONUÇ:
7.1. Politika Önerileri
KAYNAKÇA:
TABLO LİSTESİ