2006 Yılına Girerken Türkiye Ekonomisi: İstikrardan Sürdürülebilir Büyümeye

Book : 2006 Yılına Girerken Türkiye Ekonomisi: İstikrardan Sürdürülebilir Büyümeye

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Other

Publishing Location : İstanbul

ISSN : 1300-3879

Published Date : Aralık 2005

Publisher : TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği)

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 6036

INDEX

GENEL DEĞERLENDİRME
KUTU: Türkiye için Sürdürülebilir Büyüme Stratejileri
Bölüm 1
Ekonominin Genel Dengesi
Giriş
1.1 Harcamalar Yönünden Milli Gelir
1.2 Üretim Yönünden Milli Gelir
1.3 Büyümenin Kaynakları
1.4 İstihdam ve Ücretler
KUTU 1.1: Toplam Faktör Verimliliği
Bölüm 2
Kamu Maliyesi
Giriş
2.1 Konsolide Bütçe
2.2 Finansman ve Faizler
Bölüm 3
Para Politikası
Giriş
3.1 Krediler
3.2 Para Arzları
KUTU 3.1: Parasal Hedefleme
Bölüm 4
Fiyat Düzeyi
Giriş
4.1 Tüketici Fiyatları
4.2 Üretici Fiyatları
4.3 Döviz Kurları
KUTU 4.1: Para Politikalarında Fiyat İstikrarı Hedefi
Bölüm 5
Dış Ekonomik İlişkiler
Giriş
5.1 Dış Gelişmeler
5.2 Ödemeler Dengesi
KUTU 5.1: Petrodolarlar Nereye Gidiyor?
Bölüm 6
2006 Yılı Tahmin ve Beklentileri
TÜSİAD Makroekonomik Senaryo
KUTU 6.1: YTL'deki Reel Değerlenme Eğilimi
KUTU 6.2; Aramalı İthalatının Sektörlere Göre Ayrıştırılması
EKLER
EK-1: Ekonomik Büyümeyi Anlamak
EK-2: Türkiye'de Büyüme Perspektifleri
EK-3: Türkiye'nin Üretim Yapısı
EK-4: Türkiye'de Bölgesel Gelişme Politikaları
EK-5: Türkiye'de Ekonomik Büyüme ve Mali Yapı
EK-6: Türkiye'de Sermaye Birikimi, Verimlilik ve Büyüme
EK TABLOLAR
Tablo 1: Ekonominin Genel Dengesi (Cari fiyatlarla)
Tablo 2: Ekonominin Genel Dengesi (1987 fiyatlarıyla)
Tablo 3: GSMH Sektörel Büyüme Hızı
Tablo 4: Sektörlerin GSMH İçindeki Paylan
Tablo 5: Harcamalar Yöntemiyle GSYİH'nin Büyüme Hızı
Tablo 6: Harcamalar Yöntemiyle GSYİH'nın Sektörel Payları
Tablo 7: Sabit Sermaye Yatırımlarının Sektörel Dağılımı
Tablo 8: Sanayi Üretim Endeksi
Tablo 9: Kapasite Kullanım Oranı
Tablo 10: Enerji Üretim ve Tüketimi
Tablo 11: Elektrik Enerjisi Tüketiminin Sektörel Dağılımı
Tablo 12: Üretici Fiyatları Endeksi (Aylık % değişim)
Tablo 13: Tüketici Fiyatları Endeksi (Aylık % değişim)
Tablo 14: Üretici Fiyatları Endeksi (Yıllık % değişim)
Tablo 15: Tüketici Fiyatları Endeksi (Yıllık % değişim)
Tablo 16: Genel Devlet Toplam Gelir ve Harcamaları
Tablo 17: Kamu Kesimi Borçlanma Gereği (KKBG) ve Finansmanı
Tablo 18: Konsolide Bütçe
Tablo 19: İç Borç Stoku
Tablo 20: İç Borçlanmanın Vade ve Faiz Yapısı
Tablo 21: Parasal Büyüklükler
Tablo 22: Toplam Mevduat (Kurumsal Sektörlere Göre)
Tablo 23: Mevduat Bankalarındaki Toplam Mevduat (Vade Gruplarına Göre)
Tablo 24: Toplam Yurtiçi Kredi Stoku
Tablo 25: Faizler ve Döviz Kurları
Tablo 26: Interbank Faiz Oranları
Tablo 27: Hazine Bonosu Faiz Oranlan ve Vadesi
Tablo 28: Döviz Kurları
Tablo 29: İhracatın Mal Gruplarına Göre Dağılımı
Tablo 30: İhracatın Ekonomik Faaliyetlere Göre Dağılımı
Tablo 31: İhracatın Ülke Gruplarına Göre Dağılımı
Tablo 32: İthalatın Mal Gruplarına Göre Dağılımı
Tablo 33: İthalatın Ekonomik Faaliyetlere Göre Dağılımı
Tablo 34: İthalatın Ülke Gruplarına Göre Dağılımı
Tablo 35: Cari İşlemler Dengesi
Tablo 36: Ödemeler Dengesi
Tablo 37: Ödemeler Dengesi (Ayrıntılı)