DTÖ ve AB'deki Gelişmeler Işığında 21. Yüzyılda Türkiye Tarımı

Book : DTÖ ve AB'deki Gelişmeler Işığında 21. Yüzyılda Türkiye Tarımı

Author : * --

Language : Turkish

Episode : European Union

Publishing Location : İstanbul

ISBN : 975-8458-82-5

Published Date : Haziran 2005

Publisher : TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği)

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 6035

INDEX

ÖZET
1 GİRİŞ
2 TARIMDA VE TARIM POLİTİKALARINDA DEĞİŞEN KAVRAMLAR VE TÜRKİYE
2.1 Dünyada Neler Oluyor?
2.2 Türkiye'de Durum
3 TOPRAK, İŞGÜCÜ VE ÜRETİM
3.1 Seçilmiş Genel Göstergelere Kısa Bakış
3.2 Toprak ve Çiftçiler
3.3 Tarımda İşgücü
3.4 Üretim, Verimlilik ve Bölgesel Çeşitlilik
3.4.1 Üretim ve Verimlilik
3.4.2 Bölgesel Çeşitlilik ve Verimlilik
4 TARIM POLİTİKASI DEĞİŞİYOR MU?
4.1 Tarımı Destekleme Reformu, 2000 ve Sonrası
4.2 Türkiye'de Tarıma Yapılan Transferler
4.2.1 Tarıma Desteklerin Genel Görünümü
4.2.2 Tarıma Desteklerin Türleri ve Gelişimi
5 TARIM MAL VE ÜRÜNLERİNDE DIŞ TİCARET
6 DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ-TARIM ANLAŞMASI VE TÜRKİYE
6.1 Dünya Ticaret Örgütü-Tarım Anlaşması'nın 10 Yılı
6.2 "Temmuz 2004" DTÖ-Tarım Çerçeve Kararı
6.3 Yeni DTÖ-Tarım Anlaşması ve Türkiye'nin Durumu
6.3-1 Türkiye'nin İç Destek ve İhracat Sübvansiyonları
6.3-2 Türkiye'nin Karşılaştırmalı Tarife Profili
6.3-3 Olası Gümrük Vergisi İndirimlerinin Türkiye'ye Etkileri
7 AVRUPA BİRIİGİ-ORTAK TARIM POLİTİKASI VE TÜRKİYE
7.1 Ortak Tarım Politikası ve Sürekli Reform
7.2 Avrupa Modeli Tarım veya Ortak Politika Çerçevesi
7.3 Ortak Kırsal Gelişme Politikası
7.4 Avrupa Birliği ve Türkiye Etkileşimi
8 TARIM VE TARIM POLİTİKALARINDA 2030'LARA BAKIŞ
8.1 Türkiye'yi Etkileyecek Unsurlar ve Takvim
8.2 Türkiye Tarımının Uzun Dönem Hedefi Ne Olmalı?
8.3 Birinci Öncelik: Etkili Kırsal Politika ve Kaynakları
8.4 Öncelikle Yapılması Gerekenler
9 SON SÖZLER
EKLER
EK A. Bölge Tanımlamaları ve DTÖ Tarım Anlaşmasına Dahil Olan Ürünler
EK B. Tarıma Transferler Nasıl Hesaplanıyor? Sınır Fiyatı Nedir?
KAYNAKLAR