Taşıt Araçları Yan Sanayiinde Teknoloji ve Yeni ürün Geliştirme Yöntemi

Book : Taşıt Araçları Yan Sanayiinde Teknoloji ve Yeni ürün Geliştirme Yöntemi

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Other

Publishing Location : İstanbul

ISBN : 975-7249-88-3

Published Date : Aralık 1998

Publisher : TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği)

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 6028

INDEX

ŞEKİLLER LİSTESİ
TABLOLAR LİSTESİ
KUTULAR LİSTESİ
YÖNETİCİ ÖZETİ
BÖLÜM 1. GİRİŞ
1.1. Neden Teknoloji ve Yeni Ürün Geliştirme ?
1.2. Çalışmanın Amacı
1.3- Yöntem ve Uygulaması
1.3.1. Yöntem
1.3-2. Uygulama
1.4. Ankette Yer Alan Şirketlerin İş Profili
BÖLÜM 2. ANA SANAYİ - YAN SANAYİ İLİŞKİLERİ
2.1. Otomotiv Sektörüne Genel Bir Bakış
2.2. Kapasite
2.3- İhracat
2.4. Yapısal Değişim
2.5. Yabancı Sermaye
2.6. Anlaşmalar
2.7. Fİyatlandırma
2.8. Tedarikçi Sayısı
2.9. Tehditler ve Fırsatlar
BÖLÜM 3. OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNDE YENİLİK VE YENİLİĞİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
3.1. Teknolojik Yenilik
3.1.1. Çevre Koruma
3.1.2. Güvenlik Faktörü
3.1-3- Yeni Malzemeler
3.1.4. Elektronik Sistemler
3.2. İş Yapma Biçiminde Yenilik
3.2.1. Müşteri Odakhlık
3.2.2. Sistem Tedariki
3.2.3. Tasarımın Tedarikçiye Devredilmesi
BÖLÜM 4. ÜRÜNDE YENİLİK
4.1. Teknik Personel
4.2. Ar-Ge Harcamaları
4.3. Yeni Ürün Devreye Alma
4.4. Yeni Ürün Geliştirme
4.5. Üretim Süreçlerinde Yenilik
4.6. Genel Mühendislik Becerileri
BÖLÜM 5- ŞİRKET STRATEJİLERİ VE TEKNOLOJİ
5.1. Stratejik Planlama
5.2. Ayırt Edici Teknolojik Beceriler
53- Deneyerek Öğrenme
5.4. Rekabetçi Öncelikler ve Tedarikçi Seçim Kriterleri
BÖLÜM 6. TEKNOLOJİ İSTİHBARATI
6.1. Teknoloji İstihbaratına Planlı ve Örgütlü Yaklaşım
6.2. Bilgi Kaynakları
6.3. Toplanan Bilginin Değerlendirilmesi
BÖLÜM 7. TEKNOLOJİ SEÇİMİ
7.1. Pazar, Ürün ve Üretim Özelliklerinin Teknoloji Seçimine Etkisi
7.2. Şirket Altyapısı ve Çevre Faktörleri
7.3. Ekonomik Analiz
7.4. Seçim Süreci ve Engeller
BÖLÜM 8. TEKNOLOJİ EDİNME
8.1. Teknoloji Kaynakları
8.2. Teknoloji Ediniminde Başvurulan Yöntemler
8.3- Kendin Üret / Satın Al Kararını Etkileyen Faktörler
BÖLÜM 9. TEKNOLOJİ KULLANMA, KORUMA VE SONLANDIRMA
9.1. Teknoloji Kullanma
9.2. Teknoloji Koruma
9.3. Teknoloji Sonlandırma
BÖLÜM 10. BULGULAR VE ÖNERİLER
10.1. Teknoloji ile İş Stratejisinin Uyumu
10.2. Teknoloji Belirleme
10.3- Teknoloji Seçimi
10.4. Teknoloji Edinme
10.5. Teknoloji Kullanma
10.6. Teknoloji Koruma
10.7. Teknoloji Sonlandırma
10.8. Yeni Ürün Devreye Alma / Yeni Ürün Geliştirme
10.9. Ana Sanayi
10.10. Üniversite ve Ar-Ge Kuruluşları
10.11. TAYSAD
REFERANS VE NOTLAR

NOTES

TÜSİAD REKABET STRATEJİLERİ DİZİSİ-4