Türk Savunma Sanayisinde 'Offset' Uygulamaları

Book : Türk Savunma Sanayisinde 'Offset' Uygulamaları

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Other

Publishing Location : İstanbul

ISBN : 975-8458-03-5

Published Date : Aralık 1999

Publisher : TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği)

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 6026

INDEX

1. GİRİŞ
2. KARŞILIKLI TİCARET VE OFFSET
2.1. GENEL
2.2. OFFSET KAVRAMI VE GELİŞİMİ
2.2.1. Gelişmekte olan ülkelerde offset işlemlerinin
uygulanma nedenleri;
2.2.2. Gelişmiş ülkelerde offset İşlemlerinin uygulanma nedenleri
2.3. OFFSET ÇEŞİTLERİ
2.3.1. Doğrudan (Direkt) Offset
2.3.2. Dolaylı (İndirekt) Offset
3. SAVUNMA SANAYİİNDE OFFSET UYGULAMALARI
3.1. GİRİŞ
3.2. TÜRKİYE'DE OFFSET UYGULAMALARI
3.2.1. TÜRKİYE'DE OFFSET ORGANİZASYONU VE UYGULAMALAR
4. OFFSET STRATEJİLERİ
4.1. MEVCUT DURUM VE YENİ EĞİLİMLER
4.2. SANAYİ VE TEKNOLOJİ ALT YAPISININ DESTEKLENMESİNDE OFFSETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
4.3. SANAYİ VE BİLİM/TEKNOLOJİ ALTYAPISININ DESTEKLENMESİNDE OFFSETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
4.3.1. Arge Desteği
4.3.2. Teknoparklara Destek
4.3-3. Risk Kapitali ve Kredi Garanti Fonuna Destek
4.3-4. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfına Destek
4.3.5. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı KOSGEB Teknoloji Geliştirme Merkezlerine Destek
4.3.6. Türkiye'nin Uluslarası Programlar İçinde Yürüttüğü
Projelere Destek
4.3.7. Sanayinin Dengeli Yayılanına Katkı
5. OFFSET TEŞKİLAT VE UYGULAMALARINDA AKSAYAN
ANA HUSUSLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
5.1. TÜRK OFFSET YÖNETİM ORGANİZASYONU VE OFFSET ESASLARI KONUSUNDA YAYINLANMIŞ
RESMİ DOKÜMANLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
5.2. OFFSET TEŞKİLAT VE UYGULAMALARINDA
AKSAYAN ANA HUSUSLAR
5-3. SORUNLARIN GİDERİLEBİLMESİ İÇİN NELER YAPILABİLİR
5.3.1. Mevcut yasa, karar ve tebliğ içinde kalınarak
yapılabilecek hususlar
5.3-2. Offset usûllerinde yapılması gereken değişiklikler
5.4. OFFSET ORGANİZASYONU VE STRATEJİSİNE DAİR GÖRÜŞ VE
ÖNERİLER
5.4.1. Türkiye'nin Offset Hedefleri
6. SONUÇ
EK 1 : KARŞILIKLI TİCARET ŞEKİLLERİ
EK 2 : SAVUNMA TEDARİK PROGRAMLARINDA
OFFSET UYGULAMALARINA DÜNYADAN ÖRNEKLER
EK 3 : TÜRK OFFSET YÖNETİM ORGANİZASYONU VE OFFSET ESASLARI KONUSUNDA YAYINLANMIŞ RESMİ DOKÜMANLAR