Eğitim ve Sürdürülebilir Büyüme

Book : Eğitim ve Sürdürülebilir Büyüme

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : İstanbul

ISBN : 975-8458-99-X

Published Date : Haziran 2006

Publisher : TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği)

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 6024

INDEX

1. GİRİŞ
2. EĞİTİMİN EKONOMİK BÜYÜME VE
VERİMLİLİK ARTIŞINDAKİ ROLÜ
2.1. Teorik Çerçeve
2.2. Uygulamalı Çalışmalar
3. TÜRKİYE EKONOMİSİNİN BÜYÜME YAPISI
3.1. Türkiye Ekonomisinde Büyümenin Kaynakları
3.2. Türkiye Ekonomisinin Göreceli Verimlilik Performansı
4. TÜRKİYE'DE BEŞERİ SERMAYE GÖSTERGELERİ
4.1. Nüfusun Eğitim Durumu
4.2. Eğitime Ayrılan Kaynaklar
4.3. Eğitimde Fırsat Eşitliği
4.4. Eğitimde Nitelik Boyutu
5. TÜRKİYE EKONOMİSİNDE EĞİTİM-VERİMIİIİK İLİŞKİSİ
5.1. Araştırma Yöntemi ve Kullanılan Değişkenler
5.2. Araştırma Bulguları
5.3- Türkiye Ekonomisi İçin Büyüme Senaryoları
6. GENEL DEĞERLENDİRME VE TEMEL POLİTİKA ÖNERİLERİ
KAYNAKLAR
EK TABLOLAR

NOTES

TÜSİAD BÜYÜME STRATEJİLERİ DİZİSİ No:7