Türkiye'de Ekonomik Büyüme ve Mali Yapı

Book : Türkiye'de Ekonomik Büyüme ve Mali Yapı

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Other

Publishing Location : İstanbul

ISBN : 975-8458-92-2

Published Date : Kasım 2005

Publisher : TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği)

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 6023

INDEX

I GİRİŞ
n Mali Gelişme, Mali Yapı ve Büyüme: Teorik ve Ampirik literatür
11.1 Mali Gelişme ve Büyüme İlişkisi
11.2 Firmaların Mali Yapısı ve Büyüme İlişkisi
m Türkiye'de Firmaların Mali Yapısı, Mali Gelişmişlik, Büyüme
III. 1 Firmaların Mali Yapısı
111.2 Ticari Borçların Önemi
111.3 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Durumu
IV Türkiye'deki Firmalar İçin Ampirik Sınamalar
IV. 1 Firmaların Büyümesi
IV.1.İ Veri
IV.l.ii Yöntem ve Model
IV.l.iiiTahmin Sonuçları
IV.l.iii.a İmalat Sanayii Firmaları İçin Yapılan
Tahmin Sonuçları
IV.l.iii.b Hizmetler Sektörü Firmaları İçin Yapılan
Tahmin Sonuçlar
IV.2 Ticari Borç Kullanımının Belirleyicileri
IV.2.iTeorik ve Ampirik Çerçeve
IV.2.Ü Ampirik Model ye Değişkenler
IV.2.iii Tahmin Sonuçlan
IV.2.iii.a İmalat Sanayi Firmaları İçin Yapılan
Tahmin Sonuçları
IV.2.iii.b Hizmetler Sektörü Firmaları İçin Yapılan
Tahmin Sonuçlan
V Sonuç ve Politika Çıkarımları
EK

NOTES

TÜSİAD Büyüme Stratejileri Dizisi No:5 Bu kitap TÜSİAD ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ortak yayınıdır.