Türkiye'de Bölgesel Gelişme Politikaları

Book : Türkiye'de Bölgesel Gelişme Politikaları

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : İstanbul

ISBN : 975-8458-91-4

Published Date : Eylül 2005

Publisher : TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği)

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 6022

INDEX

I. GİRİŞ
II. BÖLGESEL POLİTİKA YAKLAŞIMI VE GELİŞMİŞLİK FARKLILIKLARI
II.1. AVRUPA BİRLİĞİ'NDE BÖLGESEL POLİTİKA YAKLAŞIMI VE
GELİŞMİŞLİK FARKLILIKLARI
II.2. TÜRKİYE'NİN BÖLGESEL POLİTİKA YAKLAŞIMI VE
GELİŞMİŞLİK FARKLILIKLARI
III. BÖLGELERİN DEMOGRAFİK, EKONOMİK VE SOSYAL YAPILARI
III. 1. NÜFUS
III.2. GAYRİ SAFİ YURT İÇİ HASILA (GSYİH)
III.3. İSTİHDAM
III.4. İŞGÜCÜNE KATILIM VE İŞSİZLİK
III.5. EĞİTİM
III.6. GÖÇ
III.7. BÖLGELERİN SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK ENDEKSLERİ
III.7.1. Eğitim Sektörü Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması
III.7.2. Sağlık Sektörü Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması
III.7.3. Sanayi Sektörü Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması
IV. TARIM SEKTÖRÜNÜN ALT BÖLGELER VE ALT SEKTÖRLER İTİBARIYLA AN AIİZİ
IV. 1. TARIM SEKTÖRÜNDE BÖLGELERİN COĞRAFİ YOĞUNLAŞMALARI IV.2. TARIM SEKTÖRÜNDE BÖLGESEL YIĞINLAŞMALAR
IV.2.1. Bitkisel Üretim Sektöründe Yığınlaşmalar
IV.2.2 Hayvansal Üretimin Sektörel Yığınlaşması
IV.2.3. Hayvan Yetiştiriciliğinde Sektörel Yığınlaşmalar
V. SANAYİNİN ALT SEKTÖRLER İTİBARIYLA ANALİZİ
V.l. SANAYİ SEKTÖRÜNDE BÖLGELERİN COĞRAFİ YOĞUNLAŞMASI V.2. SEKTÖREL VE BÖLGESEL UZMANLAŞMA VE ÇEŞİTLİLİK
V.2.1. Sektörel Uzmanlaşma ve Çeşitlilik
V.2.2. Bölgesel Uzmanlaşma ve Çeşitlilik
V.2.3. Sektörel Yığınlaşmalar
VI. SONUÇ KAYNAKÇA
EKLER
EKİ: İSTATİSTİKİ BÖLGE BİRİMLERİNİN KURULMASINA İLİŞKİN
BAKANLAR KURULU KARARI
EK2: BÖLGELERİN DEMOGRAFİK, EKONOMİK VE SOSYAL YAPILARI EK3: HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN ALT SEKTÖRLER İTİBARIYLA
COĞRAFİ YOĞUNLAŞMALARI
EK4: TARIMSAL ÜRETİMİN BÖLGELERDE YIĞINLAŞMALARI EK5: SANAYİ ALT SEKTÖRLERİNDE BÖLGESEL YIĞINLAŞMALAR EK6: DÜZEY 2 BÖLGELERİNDE SEKTÖREL YIĞINLAŞMALAR

NOTES

TÜSİAD Büyüme Stratejileri Dizisi No:4 Bu kitap TÜSİAD ve Devlet Planlama Teşkilatı ortak yayınıdır.