Türkiye'nin Üretim Yapısı

Book : Türkiye'nin Üretim Yapısı

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Other

Publishing Location : İstanbul

ISBN : 975-8458-85-X

Published Date : Haziran 2005

Publisher : TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği)

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 6021

INDEX

I. GİRİŞ
II. GİRDİ-ÇIKTI MODELİNİN BAŞLICA ÖZELLİKLERİ
A. Talep Yönlü Model
B. Arz/Maliyet Yönlü Model
III. ÜRETİMİN YAPISI VE BÜYÜMEYE KATKILAR
A. Üretim Yapısı İçindeki Konum
1. Toplam üretimin sektörel bileşimi
2. Yurtiçi aragirdi üretiminin sektörel bileşimi
3. Yurtiçi nihai talebin sektörel bileşimi
B. Büyümeye Katkılar
1. GSYİH'ye üretim yönünden katkılar
2. GSYİH'ye gelirler yönünden katkılar
a) Emek gelirlerinin (Çalışanlara yapılan ödemeler) sektörel bileşimi
b) Emek-dışı gelirlerin sektörel bileşimi
c) Üretim vergilerinin sektörel bileşimi
d) Üretim sübvansiyonlarının sektörel bileşimi
3. GSYİH'ye harcamalar yönünden katkılar
a) Yurtiçi özel tüketimin sektörel bileşimi
b) Yurtiçi devlet tüketiminin sektörel bileşimi
c) Yurtiçi özel yatırımların sektörel bileşimi
d) Yurtiçi kamu yatırımlarının sektörel bileşimi
e) İhracatın sektörel bileşimi
IV. SEKTÖREL ÜRETİM YAPILARI
A. Sektörlerin verimlilik açısından karşılaştırılması
B. Sektör katma değerlerinin faktörel bileşimi
C. Sektör arzlarının ara-nihai tüketim bileşimleri
V. SEKTÖRLERARASI ETKİLEŞİMİN YAPISI
A. Geriye Bağ Etkileri
1. Nihai talep yönünden Geriye Bağ Etkileri
2. Çıktı yönünden Geriye Bağ etkileri
B. İleriye Bağ Etkileri
VI. ÜRETİMİN DIŞALIMA BAĞIMLILIK YAPISI
A. Aragirdi İthalatının Sektörel Bileşimi
1. Aragirdi dışalımını yapan başlıca yerli sektörler
2. Aragirdi dışalımının yapıldığı başlıca yurtdışı sektörler
3. Aragirdi maliyetleri içinde ithal aragirdi bileşeni
B. Nihai Talep İthalatının Sektörel Bileşimi
1. Özel tüketim dışalımının sektörel bileşimi
2. Devlet tüketimi dışalımının sektörel bileşimi
3. Özel yatırım dışalımının sektörel bileşimi
4. Kamu yatırım dışalımının sektörel bileşimi
C. Üretimin Dışalıma Bağımlılığı: Sektörlerarası Etkileşim
1. Nihai talep açısından dışalımın geriye bağ etkileri
2. Çıktı yönünden dışalımın geriye bağ etkileri
VH. ÜRETİM YAPISININ ÖRÜNTÜSÜ VE REKABET GÜCÜ
A. Üretim Yapısının Örüntüsü
B. Üretim Yapısının Rekabet Gücü
VIII. SONUÇ ve GENEL DEĞERLENDİRME

NOTES

TÜSİAD Büyüme Stratejileri Dizisi No:3