Türkiye'de Büyüme Perspektifleri

Book : Türkiye'de Büyüme Perspektifleri

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Other

Publishing Location : İstanbul

ISBN : 975-8458-86-8

Published Date : Haziran 2005

Publisher : TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği)

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 6019

INDEX

GİRİŞ
1. GEÇMİŞTE VE GÜNÜMÜZDE BÜYÜME STRATEJİSİ
UYGULAMALARI
1.1 Büyüme Farklılıkları: Yakalama mı? Uzaklaşma mı?
1.2 Kol Gücü/Beyin Gücü: Birikim ve Teknolojik Değişim
1.3 Makroekonomik Politikalar
1.4 Kurumsal Yapıların Rolü
1.5 Sanayi Politikasında Değişen Vurgu: Kazananları Seçmekten Piyasa Bozukluklarını Gidermeye
1.6 Sektörlerin Rolü: Müdahale Ve Teşvik
1.7 AB Lizbon Stratejisi
1.8 AB'nin Devlet Yardımları Politikası
1.9 Sonuç
1.10 Kaynakça
2. TÜRKİYE'DE BÜYÜME DİNAMİKLERİ
2.1 Genel Durum
2.2 Büyümeyi Etkileyen Faktörler:
İstihdam ve Sermaye Stoğu
2.3 Büyümeyi Etkileyen Faktörler: Verimlilik
2.4 Büyümeyi Etkileyen Faktörler: Demografik Yapı
2.5 Büyümeyi Etkileyen Faktörler: Sektörel Yapı
2.5.1. Türkiye'de Sektörel Yapı
2.5.2 Özel İmalat Sanayii
2.6 Büyümeyi Etkileyen Faktörler: Bölgesel Gelişmeler
2.7 Sonuç
2.8 Kaynakça
3. AB ÜYELİĞİNE DOĞRU BÜYÜME DİNAMİKLERİ (2005-2015)
3.1 Giriş
3.2 Türkiye'de ve AB Ülkelerinde Büyüme Performansı (1995-2004)
3.3 Ekonomik Politikalar ve Büyüme
3.3-1 Kamu Borç Stoku, Dış Borç Stoku ve Büyüme
3.4 Sürdürülebilir büyüme: Makro Çerçeve
3.4.1 Büyümenin kaynakları: sermaye birikimi, istihdam, verimlilik
3.4.2 Temel Sektörlerde Büyüme
3.4.3 Emek Verimliğinde AB'ye Yakınsama
3-5 2005-2015 Döneminde Ekonomik Öncelikler
3.6 Sonuçlar
3.7 Kaynakça
SONUÇ

NOTES

TÜSİAD Büyüme Startejileri Dizisi No:1