Uluslararası Rekabet Stratejileri: Türkiye'de Biyoteknoloji İşbirlikleri

Book : Uluslararası Rekabet Stratejileri: Türkiye'de Biyoteknoloji İşbirlikleri

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Other

Publishing Location : İstanbul

ISBN : 9944-405-00-0

Published Date : Haziran 2006

Publisher : TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği)

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 6017

INDEX

Tablo ve Şekiller
Kısaltmalar
Özet
1. Giriş
2. Kırmızı, Beyaz, Yeşil Biyoteknoloji
2.1. Kırmızı Biyoteknoloji
2.1.1. Biyoteknoloji ve İlaç
2.1.2. Jenerik/Biyojenerik İlaçlar
2.1.3. Gen Araştırmaları ve İlaç Üretimi
2.1.4. Hücre ve Dokular
2.1.5. Kök Hücre
2.1.6. Gen Tedavisi
2.1.7. Biyoteknoloji, Genetik ve Tanı
2.1.8. Biyosensörler
2.1.9. Biyolojik Silahlar
2.2. Yeşil Biyoteknoloji
2.2.1. Kullanılan Temel Teknikler
2.2.2. Aşı Uygulamaları
2.2.3. Transgenik Bitkilerin Yararlan
2.2.4. Global Bitki Biyoteknolojisi
2.2.5. Olası Riskler ve Tartışmalar
2.2.6. Uluslararası Yaklaşımlar ve Biyogüvenlik
2.3. Beyaz Biyoteknoloji
2.3.1- Karşılaştırmalı Olafak Biyolojik ve Geleneksel Süreçler
2.3.2. Kullanım Alanları
2.3.3. Biyodizel
3. Biyoteknoloji Sistemi
3.1. Dünyada Biyoteknoloji
3.2. Global Biyoteknoloji Pazarı
3.3- Biyoteknoloji ve Dünya Kalkınması
3.4. Ulusal İnovasyon Sistemi
3.4.1. Üretim Katmanı: Ar-Ge Yönetimi
3.4.2. Sistemin Yapıtaşları Katmanı: Kümeleşmeler
3.4.3- İzleme/Değerlendirme Katmanı: Düzenlemeler
3.4.4. Yönetim Katmanı: Strateji Oluşturma
3.5. Biyoteknoloji Pazarının Sektörel Alt-Bölümleri
3.5.1. Sağlık ve İlaç Sektörü
3.5-2. Tarım
3-5.3- Endüstriyel/Kimyasal Ürünler
3.6. Biyoteknoloji Firmaları
3.7. Biyoteknoloji Firmalarında Entelektüel Sermaye
3.8. Biyoteknolojide Finans
3.9- Biyoteknoloji Sektöründe Fikri Haklar
3.9-1. Üniversite Patentleri
3.9.2. Kâr mı? Yaşam mı?
3.9.3. Biyojenerik İlaç Üretimi
3.9.4. Toplum Patenti
3.9.5. Neler Yapılabilir?
3-10. Biyoteknoloji ve Etik Tartışmalar
3.10.1. Kök Hücre Araştırmaları
3.10.2. Biyoetik Düzenlemeler
3.11. Biyoteknolojinin Hayatımızdaki Etkileri
3.11.1. Sosyal
3-11.2. Çevresel
3.11.3- Ekonomik
4. Türkiye'de Biyoteknoloji Sistemi
4.1. Türkiye'nin Ekonomik ve Teknolojik Altyapısı
4.1.1. Ekonomi
4.1.2. Gıda Sektörü
4.1.3. Tarım Sektörü
4.1.4. Kimya Sektörü
4.1.5. Enerji
4.1.6. Çevre
4.1.7. Sağlık Sektörü
4.1.8. İlaç Sektörü
4.2. Bilim ve Teknoloji
4.2.1. Genel Göstergeler
4.2.2. Biyoteknolojiye Ait Makro Göstergeler
4.3- Türkiye Biyoteknoloji Sisteminin Aktörleri
4.3.1. Biyoteknoloji Firmaları
4.3.2. Şirket Anketi ve Sonuçlar
4.3.3. Biyoteknoloji Kurumlan
4.3.4. Kurum Anketi ve Sonuçlar
4.4. Biyoteknoloji Stratejisi ve Biyoteknoloji Yol Haritaları
4.4.1. Türk Bilim ve Teknoloji Politikalarında Biyoteknoloji
4.4.2. Biyoteknoloji Öngörüsü
5. İşbiliklerî, Ağ Yapıları: Türkiye'de Eko-Sistem Yaratmak
5.1. Biyoteknolojide İşbirlikler
5.2. Uluslararası İşbirliği Örnekleri
5.3- Türkiye'den Örnekler
5.4. Biyoteknolojide İşbirlikleri Çalıştayı
5.4.1. Vizyon
5.4.2. Vizyona Ulaşmak İçin Yapılması Gereken İşbirliği Hedefleri
5.5. Yol Haritası
5.5.1. Düzenleme
5.5.2. Destek / Altyapı
5.5.3. Etkileşim
5.5.4. Yenilik
6. Sonuç Yerine
6.1. Türkiye'de Biyoteknoloji Sisteminin Geliştirilmesi için İşbirlikleri
Kaynakça
Ekler

NOTES

TÜSİAD Rekabet Staretejileri Dizisi-9