Seçim Sistemi ve Siyasi Partiler Araştırması - Cilt II

Book : Seçim Sistemi ve Siyasi Partiler Araştırması - Cilt II

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Other

Publishing Location : İstanbul

ISBN : 975-8458-28-0

Skin : 2

Published Date : Kasım 2001

Publisher : TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği)

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 6011

INDEX

I. GİRİŞ
A. Masabaşı Çalışması
B. Örneklenı ve Yöntem
C. Uygulama
1. Derinlemesine Görüşmeler
2. Grup Tartışmaları
3. Pilot Anket
4. Genel Kamuoyu Anketi
D. Raporlama
H. DEMOGRAFİ
m. SİYASAL ETKİNLİK VE BİLGİ DÜZEYİ
A. Siyasete Katılım ve Gerekçeleri
1. Siyasete Katılım Biçimleri
2. Oy Verme Davranışı
B. Bilgi Düzeyi
1. Seçim Sistemine İlişkin Bilgi Düzeyi
2. Değişiklik Tartışmalarına İlişkin Bilgi Düzeyi
C. Siyasal Etkinlik ve Bilgi Düzeyi - Özet
IV. TÜRKİYE'DE YÖNETİM VE SİYASAL SİSTEM SORUNLARI
A. Siyasal Partilerle İlgili Sorunlar
1. Siyasal Partilerin İşlevi
2. Siyasal Partilerin Yapısı
B. Seçim Sistemiyle İlgili Sorunlar
1. Sistemin Uygulamadaki Sonuçlan
2. Tek Parti İktidarı - Koalisyon Olasılığı
3. Temsilde Adalet - Yönetimde İstikrar
C. Türkiye'de Yönetim ve Siyasal Sistem Sorunları - Özet
V. TEMEL TUTUM VE EĞİLİMLER
A. Siyasal Partiler
1. Parti İçi Demokrasi
2. Milletvekili Adaylarının Belirlenmesi
3. Seçmenin Milletvekili Adaylarını Tanıması
4. Partilere Hazine Yardımı
5. Partilere Bağışta Şeffaflık
6. Parti Kapatma Rejimi
7. Milletvekili Dokunulmazlığı
B. Seçim Sistemi
1. Temsilde Adalet - Yönetimde İstikrar
2. Ülke Barajı
C. Temel Tutum ve Eğilimler - Özet
VI. SEÇİM SİSTEMİ TERCİHLERİ
A. Bugünkü Sistem İçinde Düzenlemeler
1. Tercihli Oy
2. Seçim İttifakı
3. Ülke Seçim Çevresi
B. Değişik Sistemler
1. Dar bölge
2. İki tur
3. Alternatif Oy
C. Seçim Sistemi Tercihleri - Özet
vn. sonuçlar
A. Seçmen Kitlesinin Kümelenmesi
B. Seçim Sistemi Düzenlemelerinin Benimsenme Düzeyi...
C. Tercihlerde Belirleyici Olan Etkenler
EKLER
EK I Dünyada ve Türkiye'de Uygulanan Seçim Sistemleri
EK II Siyasi Partiler, Sivil Toplum Örgütleri ve Uzmanlarla
Yapılan Görüşmeler

NOTES

Ana Rapor