Seçim Sistemi ve Siyasi Partiler Araştırması - Cilt I

Book : Seçim Sistemi ve Siyasi Partiler Araştırması - Cilt I

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Other

Publishing Location : İstanbul

ISBN : 975-8458-28-0

Skin : 1

Published Date : Kasım 2001

Publisher : TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği)

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 6010

INDEX

I. ÖRNEKLEM
Araştırmanın yürütüldüğü iller
Demografi
H. SİYASAL ETKİNLİK VE BİLGİ DÜZEYİ
Siyasal katılım biçimleri
Oy verme davranışı
Seçim sistemine ilişkin bilgi düzeyi
Seçim ve siyasal partiler mevzuatı konusundaki
tartışmalarla ilgili bilgi düzeyi
m. TÜRKİYE'DE YÖNETİM VE SİYASAL SİSTEM SORUNLARI
Siyasal partilerle ilgili sorunlar
Siyasal partilerin işlevi
Siyasal partilerin yapısı
Yürürlükteki seçim sistemiyle ilgili sorunlar
Tek parti iktidarı - koalisyon olasılığı
Temsilde adalet - yönetimde istikrar sorunları
IV. TEMEL TUTUM VE EĞİLİMLER
Parti içi demokrasi ve milletvekili adayları
Partilere Hazine yardımı ve bağışlar
Parti kapatma rejimi ve milletvekili dokunulmazlığı
Seçim sisteminde temsilde adalet - yönetimde istikrar önceliği Ülke barajı
V. SEÇİM SİSTEMİ TERCİHLERİ
Tercihli oy
Seçim İttifakları
Ülke seçim çevresi milletvekilliği
Dar bölge
İki tur
Alternatif oy
VI. SONUÇ
Temel tercihler bakımından seçmen kitlesinin kümelenmesi
Toplu analiz sonuçlarına göre tercihlerde belirleyici olan etkenler

NOTES

Temel Bulgu ve Sonuçlar