Avrupa Birliği Çevre Mevzuatına Uyum Süreci

Book : Avrupa Birliği Çevre Mevzuatına Uyum Süreci

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Health-Safety-Environment

Publishing Location : İstanbul

ISBN : 975-8458-41-8

Published Date : Eylül 2002

Publisher : TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği)

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 6008

INDEX

YÖNETİCİ OZETI
BÖLÜM 1. AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE'NİN ÇEVRE POLİTİKALARI
VE MEVZUAT UYUMU
1.1. Bölgesel Çevre Politikaları ve Programları
1.2. Avrupa Birliği'nin Ortak Çevre Politikası ve
Çevre Hukuku Düzenlemeleri
1.3- Türkiye'nin Adaylığı ve AB Müktesebatı
1.4. Türk Çevre Mevzuatının AB Çevre Mevzuatına Uyumu
1.5. AB'ye Üye Devletlerin AB Çevre Mevzuatına Uyumlarının Getirilen
BÖLÜM 2. GENEL ÇEVRE POLİTİKALARI
2.1. Önceliklerin Tanımı
2.1.1 Türkiye'deki Mevcut Durum
2.1.2 Zorunlu Avrupa Birliği Mevzuatı
2.2. Uygulayıcı Kurum
2.3. Nihai Hedefler
2.4. Uygulama Yöntemi
2.5. Termin Planı
BÖLÜM 3. HAVA KALİTESİ YÖNETİMİ
3.1. Önceliklerin Tanımı
3.1.1. Türkiye'deki Mevcut Durum
3.1.2. Zorunlu Avrupa Birliği Mevzuatı
3.2. Uygulayıcı Kurum
3.3- Nihai Hedefler
3.4. Uygulama Yöntemi
3.5- Termin Planı
BÖLÜM 4. ATIK YÖNETİMİ
4.1. Önceliklerin Tanımı
4.1.1. Türkiye'deki Mevcut Durum
4.1.2. Zorunlu Avrupa Birliği Mevzuatı
4.2. Uygulayıcı Kurum
4.3. Nihai Hedefler
4.4. Uygulama Yöntemi
4.5. Terinin Planı
BÖLÜM 5. SU KALİTESİ VE ATIKSU YÖNETİMİ
5.1. Önceliklerin Tanımı
5.1.1. Mevcut Durum
5.1.2. Zorunlu Avrupa Birliği Mevzuatı
5.2. Uygulayıcı Kurum
5.3. Nihai Hedefler
5.4. Uygulama Yöntemi
5.5. Termin Planı
BÖLÜM 6. DOĞANIN KORUNMASI
6.1. Önceliklerin Tanımı
6.1.1. Türkiye'deki Mevcut Durum
6.1.2. Zorunlu Avrupa Birliği Mevzuatı
6.2. Uygulayıcı Kurum
6.3. Nihai Hedefler
6.4. Uygulama Yöntemi
6.5. Termin Planı
BÖLÜM 7. ENDÜSTRİYEL KİRLİLİK KONTROLÜ (IPPC)
VE RİSK YÖNETİMİ
7.1. Önceliklerin Tanımı
7.1.1. Mevcut Durum
7.1.2. Zorunlu AB Mevzuatı
7.2. Uygulayıcı Kurum
7.3. Nihai Hedefler
7.3.1- Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü (IPPC) Yönergesi
7.3.2. Eko-Yönetim ve Hesap Denetimi Konsey Tüzüğü
7.3.3- Eko-Marka ile ilgili Konsey Tüzüğü
7.4. Uygulama Yöntemi
7.5. Termin Planı
BÖLÜM 8. KİMYASALLAR VE GENETİK OLARAK
YAPILARI DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR .
8.1. Önceliklerin Tanımı
8.1.1. Türkiye'deki Mevcut Durum
8.1.2. Zorunlu Avrupa Birliği Mevzuatı
8.2. Uygulayıcı Kurum
8.3. Nihai hedefler
8.4. Uygulama Yöntemi
8.5. Termin Planı
BÖLÜM 9. GÜRÜLTÜ KONTROLÜ YÖNETİMİ
9-1. Önceliklerin Tanımı
9.1.1. Mevcut Durum
9.1.2. Zorunlu AB Mevzuatı
9-2. Uygulayıcı Kurum
93. Nihai Hedefler
9-4. Uygulama Yöntemi
9-5. Termin Planı
BÖLÜM 10. NÜKLEER GÜVENLİK VE RADYASYON
KORUNMASI YÖNETİMİ
10.1. Önceliklerin Tanımı
10.1.1. Türkiye'deki Mevcut Durum
10.1.2. Zorunlu Avrupa Birliği Mevzuatı
10.2. Uygulayıcı Kurum
10.3. Nihai Hedefler t
10.4. Uygulama Yöntemi
10.5. Termin Planı
YARARLANILAN KAYNAKLAR
EKLER
EK A : TABLOLAR
EK B : YENİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ TÜRLERİ İÇİN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞİNDEKİ YERİ