Bankacılık Sektörünün Maliyetlerine İlişkin Politika Önerileri

Book : Bankacılık Sektörünün Maliyetlerine İlişkin Politika Önerileri

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Other

Publishing Location : İstanbul

ISBN : 975-8458-53-1

Published Date : Aralık 2002

Publisher : TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği)

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 6004

INDEX

1. Giriş
2. Türk Bankacılık Sisteminde Maliyetler
2.1. Genel Vergi Mevzuatından Kaynaklanan Maliyetler
2.1.1. Kurumlar Vergisi
2.1.2. Gelir Vergisi
2.1.2.1. Müşterilere Sağlanan Faiz Gelirlerinden
Yapılan Gelir Vergisi Stopajı
2.1.2.2. Bankaların Faiz Gelirlerinden Yapılan
Gelir Vergisi Stopajı
2.1.2.3. İstisna Stopajı
2.1.3. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV)
2.1.4. Damga Vergisi
2.1.5. Katma Değer Vergisi (KDV)
2.1.6. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF)
2.1.7. Sivil Savunma Fonu
2.2. Bankacılık ve Sermaye Piyasası Mevzuatından Kaynaklanan Maliyetler
2.2.1. Tasarruf Mevduatf Sigorta Fonu Primi
2.2.2. Umumi Disponibilite ve Zorunlu Karşılıklar
2.2.3- Tahvil Bono Piyasası Borsa Payı ve Tahvil Tescil Ücretleri
3. Sonuç
4. Ekler