Bankacılık Sektöründe Yeniden Yapılanma Konusunda Öneriler

Book : Bankacılık Sektöründe Yeniden Yapılanma Konusunda Öneriler

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Other

Publishing Location : İstanbul

ISBN : 975-8458-58-2

Published Date : Nisan 2003

Publisher : TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği)

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 6002

INDEX

İÇİNDEKİLER
YÖNETİCİ ÖZETİ
GİRİŞ
1. DÜZENLEYİCİ OTORİTE TARAFINDAN YAPILMASI GEREKENLER ....
1.1. Gözetim ve Denetimin Güçlendirilmesine Yönelik Düzenlemelerin Etkin Şekilde Uygulanması Sağlanmalıdır. (Kısa Vade)
1.2. Saydamlığın Artırılması Sağlanmalıdır. (Kısa Vade)
1.3. Hukuki Altyapının Geliştirilmesi ve Etkinliğinin
Artırılması Gerekmektedir. (Kısa Vade)
1.4. Tasfiyesi Gecikmiş Alacakların Tasfiyesi ve Kurumsal Borçların Yapılandırılması Süreci Hızla Tamamlanmalıdır. (Kısa Vade)
1.5. Yapılandırılmış Erken Müdahale Sistemleri Oluşturulmalı ve İzlenmelidir. (Orta Vade)
1.6. Kamu Bankalarının Rehabilitasyon ve
Özelleştirme Süreçleri Hızlandırılmalıdır. (Orta Vade)
1.7. Mevduata Tam Güvence Sistemi Kademeli Olarak Kaldırılmalıdır. Riske Göre Prim Sistemi Hayata Geçirilmelidir. (Orta Vade)
1.8. Reel Sektörde Gerekli "Disiplin Sağlanmalı ve
Kayıtdışı Ekonominin Boyutları Azaltılmalıdır. (Orta Vade)
1.9- Halka Açılma Teşvik Edilmelidir. (Orta Vade)
1.10. Sektör Üzerindeki Vergi ve Diğer Maliyetlerin Yükü Uluslararası Normlara Paralel Hale Getirilmelidir. (Orta Vade)
1.11. Sisteme Giriş-Çıkış Serbestisi Getirilmelidir. (Uzun Vade)
2. YENİDEN YAPILANDIRMA SÜRECİNDE BANKACILIK SEKTÖRÜNE DÜŞEN GÖREVLER
2.1. Risk Yönetimi ve İç Denetim Uygulamalarının Hayata Geçirilmesi ve Risk Yönetimi Politikalarının Oluşturulması
Süreci Tamamlanmalıdır. (Kısa Vade)
2.2. Gerek Yabancı Bankalarla, Gerekse Yurtiçinde Yaşanabilecek Birleşme İmkanlarının Değerlendirilmesi Gerekmektedir. (Orta Vade)
2.3. Nakit Sermayenin Artırılması İçin Halka Açılma
Etkin Şekilde Kullanılmalıdır. (Orta Vade)
2.4. Stratejik Ortaklık Fırsatları Değerlendirilmelidir. (Orta Vade)
3. MAKRO DENGELER
3.1. Kamu Finansman Dengesi
3.2. İstikrarlı Reel Büyüme
3.3. Enflasyon
3.4. Yatırımcı/Tasarruf Sahibi İle İlgili Yasal Düzenlemeler
SONUÇ
KAYNAKÇA