Finansal Raporlama Uygulamalarında Uluslararası Standartlara Geçiş

Book : Finansal Raporlama Uygulamalarında Uluslararası Standartlara Geçiş

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Other

Publishing Location : İstanbul

ISBN : 975-8458-59-0

Published Date : Temmuz 2003

Publisher : TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği)

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 6001

INDEX

İÇİNDEKİLER
- Açış Konuşmaları /Tuncay Özilhan, Doğan Cansızlar, Cansen Başaran-Symes
- I. Oturum - "SPK Finansal Raporlama Standartlarının
Uluslararası Standartlara Tam Uyum Projesi''
- II. Oturum - "Uluslararası Muhasebe Standartlarına
Uyum Projesinin Uygulamadaki Etkileri"
EKLER
Ek 1: Seminer Programı
Ek 2: Anket Sonuçları
Ek 3: Finansal Raporlama Çalışma Grubu