Kamu Hizmetinde Etik Güncel Konular ve Uygulama

Book : Kamu Hizmetinde Etik Güncel Konular ve Uygulama

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Other

Publishing Location : İstanbul

ISBN : 975-8458-67-1

Published Date : Eylül 2003

Publisher : TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği)

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 5999

INDEX

İÇİNDEKİLER
YÖNETİCİ ÖZETİ
1. GİRİŞ
2. KAMU HİZMETİNDE ETİĞİ VE DAVRANIŞ KURALLARINI
ETKİLEYEN UNSURLAR
3. ETİK ALTYAPI: İŞLEVLER VE UNSURLAR
4. EYLEMLER VE TEPKİLER: ETİK YÖNETİMİNDE YENİ GİRİŞİMLER
5. EĞİLİMLER VE YAKLAŞIMLAR: ETİK YÖNETİMİNDE ORTAK YÖNELİMLER
6. KURALLARDAN SONUÇLARA; ETİK YÖNETİMİNE OLASI ETKİLER BİBLİYOGRAFYA

NOTES

Bu kitap TÜSİAD ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü ortak yayınıdır.