Avrupa Birliği'ne Katılım Sürecinde Türkiye'nin Komşu ve Çevre Ülkeler Politikası

Book : Avrupa Birliği'ne Katılım Sürecinde Türkiye'nin Komşu ve Çevre Ülkeler Politikası

Author : * --

Language : Turkish

Episode : European Union

Publishing Location : İstanbul

ISBN : 978-9944-405-09-6

Published Date : Mayıs 2007

Publisher : TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği)

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 5993

INDEX

TABLOLAR ve GRAFİKLER
BÖLÜM 1. YÖNETİCİ ÖZETİ
1. KISIM
BÖLÜM 2. TÜRKİYE'NİN KOMŞU ÜLKELERİYLE İKİLİ
SİYASİ İLİŞKİLERİ
2.1. Türkiye ve Komşuları Arasındaki Çatışma ve İşbirliği Dinamikleri
2.1.1. Barış için Ticaret mi yoksa Ticaret için Barış mı
2.1.2. İyi Komşuluğun Formülü
2.2. Türkiye-Yunanistan İlişkileri
2.2.1. Kimlik Faktörü
2.2.2. İç Siyasal Faktörlerin Etkisi
2.2.3. Dış Faktörlerin Etkisi
2.2.4. Türkiye-Yunanistan Detantının Ekonomik Yansımaları
2.3. Türkiye-Bulgaristan İlişkileri
2.3.1. Kimlik ve İç Siyasal Faktörler
2.3.2. Dış Siyasal Faktörler
2.3.3. Türkiye-Bulgaristan Arasında Ticari ve
Ekonomik İşbirliği Çabaları
2.4. Türkiye-Romanya İlişkileri
2.4.1. Kimlik
2.4.2. Dış Siyasal Faktörler
2.4.3. İç Siyasal Faktörler
2.4.4. Türkiye-Romanya Arasında Ekonomik İşbirliği İmkanları
2.5. Türkiye-Moldova İlişkileri
2.5.1. Kimlik
2.5.2. İç ve Dış Siyasal Faktörler
2.5.3. Moldova'nın Ekonomik Sorunları ve Türkiye
2.6. Türkiye-Rusya İlişkileri
2.6.1. Kimlik Boyutu
2.6.2. Egemenlikle İlgili Sorunlar
2.6.3. Dış Siyasal Faktörler (Soğuk Savaş Yıllan)
2.6.4. İç Siyasal Faktörler (Soğuk Savaş Yılları)
2.6.5. Dış Siyasal Faktörler (Soğuk Savaş Sonrası)
2.6.6. İç Siyasal Faktörler (Soğuk Savaş Sonrası)
2.6.7. Türkiye-Rusya İlişkilerinde Ekonomik İşbirliğinin
Ön Plana Çıkışı (SSCB Sonrasında)
2.6.8. Dış Siyasal Faktörler (11 Eylül sonrasında)
2.6.9. İç Siyasal Faktörler (11 Eylül sonrasında)
2.6.10. Ortak Deklarasyon
2.6.11. Türkiye'nin AB Üyeliği Süzgecinden Türk-Rus İlişkileri
2.7. Türkiye-Azerbaycan İlişkileri
2.7.1. Kimlik ve İç Siyasal Faktörler
2.7.2. Dış Siyasal Faktörler
2.7.3- Türkiye ile Azerbaycan Arasında Ortak bir Stratejik Anlayış
Oluşturulması Yolundaki Adımlar
2.8. Türkiye-Ermenistan İlişkileri
2.8.1. Kimlik ve İç Siyasal Faktörler
2.8.2. Liderlik ve Vizyon
2.8.3. Dış Siyasal Faktörler
2.8.4. Türkiye-Ermenistan Sınırının Açılması
2.9- Türkiye-Gürcistan İlişkileri
2.9.1. Kimlik
2.9.2. Dış Siyasal Faktörler
2.9-3. Türkiye ile Gürcistan arasında Ticari ve
Ekonomik İşbirliği Çabaları
2.10. Türkiye-Ukrayna İlişkileri
2.10.1. Dış Siyasal Faktörler
2.10.2. Türkiye-Ukrayna arasında Ticari ve
Ekonomik İşbirliği Çabaları
2.11. Türkiye-Suriye İlişkileri
2.11.1. Egemenlik Sorunları
2.11.2. İç Siyasal Faktörler
2.11.3. Dış Siyasal Faktörler (Hafız Esad Dönemi)
2.11 A. Türkiye-Suriye İlişkilerinde Yeni bir Dönemin Başlangıcı
2.11.5. İç Siyasal Faktörler (Beşar Esad'ın İktidarı)
2.11.6. Dış Siyasal Faktörler (Beşar Esad İktidarı)
2.11.7. Türkiye-Suriye arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliği Çabalan
2.12. Türkiye-İran İlişkileri
2.12.1. İç Siyasal Faktörler
2.12.2. Dış Siyasal Faktörler ve Kimlik
2.12.3 Türkiye-İran arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliği Çabaları
2.13. Türkiye-Irak İlişkileri
2.13.1. İç Siyasal Faktörler
2.13.2. Dış Siyasal Faktörler
2.13-3. Türkiye-Irak arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliği Çabaları
2.14. Sonuç
BÖLÜM 3- TÜRKİYE'NİN KOMŞU ÜLKELERİYLE
İKİIİ TİCARİ İLİŞKİLERİ
3.1. Türkiye-Yunanistan Ticari İlişkileri
3.2. Türkiye-Bulgaristan Ticari İlişkileri
3.3. Türkiye-Romanya Ticari İlişkileri
3.4. Türkiye-Moldova Ticari İlişkileri
3.5. Türkiye-Rusya Federasyonu Ticari İlişkileri
3.6. Türkiye-Azerbaycan Ticari İlişkileri
3.7. Türkiye-Ermenistan Ticari İlişkileri
3.8. Türkiye-Gürcistan Ticari İlişkileri
3.9. Türkiye-Ukrayna Ticari İlişkileri
3.10. Türkiye-Suriye Ticari İlişkileri
3-11. Türkiye-İran Ticari İlişkileri
3.12. Türkiye-Irak Ticari İlişkileri
2. KISIM
BÖLÜM 4. AVRUPA BÎRIİĞİ'NİN KOMŞULUK POLİTİKASI
Önsöz
4.1 Giriş
4.2. Komşuluk İlişkilerinin Güçlendirilmesi İçin İşbirliği Alanları
4.3. Avrupa Birliği Komşuluk Politikasının Desteklenmesi
4.4. Avrupa Birliği Komşuluk ve Ortaklık Politikası Aracı (ENPI)
4.5. AB Komşuluk Politikası ve Türkiye
BÖLÜM 5. KOMŞULUK / BÖLGESELLEŞME / KÜRESELLEŞME:
5.1. Ekonomik ve Ticari İlişkilerde Komşuluk Kavramı
5.2. Türkiye'nin Bölgesel Oluşumlar İçerisindeki Rolü
5.2.1. Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği Teşkilatı (RCD)
5.2.2. İslam Konferansı Teşkilatı (İKT)-Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK)
5.2.3. Karadeniz Ekonomik İşbirliği
5.2.4. D-8 Girişim
5.2.5. Değerlendirme
5.3. Küreselleşme ve Küreselleşmenin Ekonomik ve
Ticari İlişkilere Etkileri
BÖLÜM 6- TÜRKİYE'NİN KOMŞU VE ÇEVRE ÜLKELERİYLE
EKONOMİK İLİŞKİLERİ:
6.1. Komşu ve Çevre Ülkelerle Ticari İlişkilerimizin Dünü, Bugünü
6.2. Türkiye'nin Komşu ve Çevre Ülkelerle Ticareti Geliştirme Stratejisinin Amaç ve Kapsamı
6.3. Bu Strateji Yeni Bir Bölgesel Oluşum Girişimi Olabilir mi?
BÖLÜM 7. TÜRKİYE'NİN KOMŞU VE ÇEVRE ÜLKELERİYLE
SEKTOREL İŞBİRLİKLERİ
7.1. swOt Analizi
7.2. Ulaştırma
7.2.1. Bölgelere ve Ülkelere Göre Kara Taşımacılığı
7.2.2. Değerlendirme
7.3. Taahhüt Sektörü
7.3-1. Giriş
7.3.2. Gelişme Trendleri
7.33. Sektörün Temel Nitelikleri
7.3-4. Sektörün Ekonomiye Olan Katkıları
7.3-5. AB'ye Katılım Sürecinin Yaratacağı Fırsat ve Tehditlerin Analizi
7.3-6. Ne Yapmalı?
7.4. Enerji
7.4.1. Hazar Neden Önemli?
7.4.2. AB'nin Enerji İhtiyacı
7.4.3- Hazar Enerjisi Avrupa'ya Nasıl Ulaştırılacak
7.4.4. Değerlendirme
7.5. Dış Ticaret
7.5.1 Komşu ve Çevre Ülkeler
7.5.2. Anket Sonuçları
7.6. Sınır Ticareti
7.6.1. Sınır Ticaret Merkezleri
7.7. Yatırımlar
7.8. Turizm
BÖLÜM 8. SONUÇ VE ÖNERİLER
KAYNAKÇA

NOTES

Stratejik Yaklaşımlar