1971-2005 TÜSİAD'ın AB Yolculuğu Sivil Toplumun Gücü

Kitap : 1971-2005 TÜSİAD'ın AB Yolculuğu Sivil Toplumun Gücü

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Avrupa Birliği

Yayın Yeri : İstanbul

Yayın Tarihi : Aralık 2005

Yayıncı : TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği)

Orijinal Dil : Türkçe

Tür : Kitapçık

Kitap No : 5992

İÇİNDEKİLER

Önyazılar
Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu'ndan Avrupa Ekonomik Topluluğu'na geçiş
AET ile TUSİAD ilişkilerinin başlangıcı
Avrupa Topluluğu ile ilişkilerin dondurulmasından tam üyelik başvurusuna doğru
UNlCE'ye üyelik ve AT iş dünyası ile ilişkilerin geliştirilmesi
AB ile Teknik işbirliği Programı ve TUSİAD'ın "21. Yüzyıla Doğru Türkiye: Geleceğe Dönük Bir Atılım Stratejisi" raporu
TUSİAD'ın AB'nin başkenti Brüksel'e yerleşmesi ve Brüksel Temsilciliği'nin açılması
AB ile siyasal diyalogda kesinti ve TUSİAD'ın "Türkiye'de Demokratikleşme Perspektifleri" raporu
Türkiye'nin AB üyeliğine aday ülke olması ve "Katı im Ortaklığı Bele
AB'ye demokratik uyum süreci: "Kopenhag Kriterleri" tartışması
AB iş dünyası örgütleri ile ilişkilerin geliştirilmesi
TUSİAD Berlin Bürosu'nun açılması
TUSİAD Paris Bürosu'nun açılması
AB siyaset dünyasıyla ilişkilerin yaygınlaşması
AB'nin Akdeniz politikasında iş dünyası iderliğinin TUSİAD tarafından üstlenilmesi
AB'yle tam üyelik müzakerelerinin başlaması