2009 Yılına Girerken Türkiye Ekonomisi

Book : 2009 Yılına Girerken Türkiye Ekonomisi

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Other

Publishing Location : İstanbul

ISSN : 1300-3879

Published Date : Aralık 2008

Publisher : TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği)

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 5986

INDEX

TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER VE GENEL DEĞERLENDİRME
Bölüm 1
Ekonominin Genel Dengesi
Giriş
1.1 Harcamalar Yönünden Milli Gelir
1.2 Üretim Yönünden Milli Gelir
1.3 Yatırım-Tasarruf Dengesi
1.4 İmalat Sanayi Üretimi
1.5 îstihdam
Bölüm 2
Kamu Maliyesi
Giriş
2.1 Bütçe Dengesi
2.2 Bütçe Giderleri
2.3 Bütçe Gelirleri
2.4 Borç Stoku Gelişmeleri
2.5 Orta Vadeli Mali Perspektif
Kutu 1: "Mali Kural" nedir?
2.6 2009 Yılı Bütçesi
2.7 Toplam Kamu Kesimi
Kutu 2: 2008 Yılında Yapılan Bazı Mali Değişiklik ve Düzenlemeler
Bölüm 3
Para Politikası
Giriş
3.1 Mevduat ve Kredi Hacmindeki Gelişmeler
3.2 Para Arzları
3.3 Döviz Kurları
Bölüm 4
Fiyat Düzeyi
4.1 Enflasyondaki Gelişmeler
Bölüm 5
Dış Ekonomik Gelişmeler
5.1 Uluslararası Ekonomik Gelişmeler
5.2 Dış Ticaret Gelişmeleri
5.3 Ödeme Dengesi Gelişmeleri
5.4 Dış Borçlar
5.5. Uluslararası Rezervler
Bölüm 6
2009 Yılı Tahmin ve Beklentiler
Tablo Listesi
Harcamalar Yöntemiyle Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
İktisadi Faaliyet Kollarına Göre Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
Bütçe Giderleri
Vergi Gelirleri
Bütçe Gelirleri
AB Tanımlı Genel Yönetim Nominal Borç Stoku
AB Üyesi Ülkelerde AB Tanımlı Borç Stoku / GSYH (%)
2009-2011 Dönemi Merkezi Yönetim Bütçelerinin Dayandığı
Temel Makroekonomik Göstergeler
Program Tanımlı Bütçe Büyüklüklerinin GSYH'ya Oranı (%)
Orta Vadeli Piyasalarda Kamu Maliyesine İlişkin Seçilmiş Göstergeler.
2008 Yılı Para Politikası Kurulu Kararları
Reel Faizler
Merkez Bankası Döviz İhale ve Müdahaleleri (Milyon ABD Doları)
2008 Aralık Sonu TÜFE Mal ve Hizmet Fiyatları (Yüzde Değişim)
İthalatın Mal Gruplarına Göre Dağılımı
İthalatın Ekonomik Faaliyetlere Göre Dağılımı
İthalatın Ekonomik Faaliyetlere Göre Dağılımı
TÜSİAD Makroekonomik Senaryo