TÜSİAD 2008 Çalışmaları 2009 Programı

Book : TÜSİAD 2008 Çalışmaları 2009 Programı

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Other

Publishing Location : İstanbul

Published Date : 2008

Publisher : TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği)

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 5985

INDEX

KURUCULAR PROTOKOLÜ
TÜSÎAD MİSYONU
SUNUŞ
2008 YILINDA DÜNYA, TÜRKİYE VE TÜSİAD DERNEK ORGANLARININ ÇALIŞMALARI
38. Olağan Genel Kurulu Toplantısı
Yüksek İstişare Konseyi Toplantıları
Yönetim Kurulu Çalışmaları
TÜSİAD INTERNATIONAL TÜSİAD TEMSİLCİLİKLERİ VE BÜROLARI
Ankara Temsilciliği
Brüksel Temsilciliği
Washington, D.C. Temsilciliği
Paris Bürosu
Berlin Bürosu
Pekin Bürosu
TÜSİADTN ÜYESİ OLDUĞU ULUSLARARASIİŞ DÜNYASI ÖRGÜTLERİ İLE İLİŞKİLER
Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu (BUSINESSEUROPE) ve Üye Federasyonlar ile İlişkiler
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Nezdinde Ekonomi ve Sanayi Danışma Komitesi (BIAC) ile İlişkiler
Akdeniz İş Dünyası Konfederasyonları Birliği (BUSINESSMED) ile İlişkiler
Karadeniz ve Hazar Denizi Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonları Uluslararası Birliği (UBCGE) ile İlişkiler
AVRUPA BİRLİĞİ'NE UYUM SÜRECİNDE TÜSİAD YAPILANMASI
TÜSİAD'IN ULUSLARARASI ETKİNLİKLERİNDEN SEÇMELER
TÜSİAD-ÜNİVERSİTE KURUMSAL İŞBİRLİĞİ FORUMLARI
TÜSİAD-Sabanci Üniversitesi Rekabet Forumu (REF)
TÜSİAD-Koç Üniversitesi Ekonomik Araştırma Forumu (EAF)
ÖDÜLLER VE KONGRELER, ÜYE TOPLANTILARI VE SEMİNERLER
Ödüller ve Kongreler
TÜSİAD-KalDer 16. Ulusal Kalite Ödülleri ve 17. Kalite Kongresi
TÜSİAD-TBV 6. eTürkiye Ödülleri ve Kongresi
"TÜSİAD Bosphorus Prize for European Understanding" Dış Politika Ödülü
TÜSIAD En İyi Genç Hukukçu Ödülü )ye Toplantıları ve Seminerler
Üyelerle Görüş Alışverişi Toplantıları
Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu'nun İşletmelere Etkisi Toplantısı
Karbon Finansı Semineri Türkiye-AB Ticari ilişkileri Toplantısı Rekabet Toplantıları Dizisi AB Eğitim Seminerleri
Yurtdışı Finansal Piyasalardaki Gelişmeler Işığında Türk Bankacılık Sektörü: Eğilim ve Riskler Konferansı
Küresel Büyümenin Yavaşlaması Karşısında Türkiye Ekonomisi Semineri
Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı
AB'ye Uyum Sürecinde Çevre Konferansı
Türkiye'de Şebeke Sektörlerde Genel Rekabet Sorunları
Sempozyumu
Gümrük Birliği Çerçevesinde AB'nin Üçüncü Ülkelerle
Yaptığı Serbest Ticaret Anlaşmalarının Avrupa ve
Türk iş Dünyasına Etkileri Semineri
AB ve Türkiye'nin Karadeniz Bölgesel İşbirliğine Bakışı
Konferansı
TÜSIAD-Brookings Enstitüsü "Türkiye 2008" Projesi
Seminerleri
Dünya Bankası Grubu Türkiye Seminerleri
iş Kanunu'nda Esneklik ile ilgili Düzenlemeler Toplantısı
Gençler ABD'de Başarılı Bilim İnsanlarıyla Buluşuyor Paneli
YAYINLAR VE TANITIM ÇALIŞMALARI
Araştırma Raporları
2009 Yılma Girerken Türkiye Ekonomisi
Küresel Ekonomiye Entegrasyon Sürecinde Büyüme Dizisi
Türkiye Sanayiine Sektörel Bakış
Türkiye'de Tanm ve Gıda: Gelişmeler, Politikalar ve Öneriler
TÜSİAD Enerji Stratejisi Dizisi
Türkiye'de Su Yönetimi: Sorunlar ve Öneriler
Küresel Su Krizine Çözüm Arayışları: Şebeke Suyu Hizmetlerine Özel Sektör Katılımı/Dünya Örnekleri Işığında Türkiye İçin Öneriler
TÜSIAD Rekabet Stratejileri Dizisi No. 11: Uluslararası Rekabet Stratejileri/Nanoteknoloji ve Türkiye Türkiye'de Bölgesel Farklar ve Politikalar
Bölgesel İnovasyon Merkezleri: Türkiye İçin Bir Model Önerisi
TÜSİAD Rekabet Hukuku Toplantıları Serisi
Kurumsal Risk Yönetimi
Yönetim Kurulları'nda iç Denetim Hakkında Sorulması Gereken 12 Soru
Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği: Sorunlar, Öncelikler ve Çözüm Önerileri
Kadının Siyasetteki Yerinin Güçlendirilmesi Konferansı
Türkiye'de Yükseköğretim: Eğilimler, Sorunlar ve Fırsatlar ifade Özgürlüğü Hakkının Uygulamaları ve Kısıtlamaları
Avrupa Birliği Yolunda Türkiye'nin Tanıtımı:
TÜSİAD ÖrneğiGümrük Birliği Çerçevesinde AB'nin Üçüncü Ülkelerle Yaptığı Serbest Ticaret Anlaşmalarının Avrupa ve Türk iş Dünyasına Etkileri
ABD Temsilciler Meclisi Yasa Tasarısı No. 106: Olgusal ve Yasal Eksiklikler
Süreli Yayınlar
TÜSİAD Konjonktür Değerlendirme/TÜSIAD öuarterly Economic Outlook
Private View
Ulusal İnovasyon Girişimi 2007 Yılı Çalışmaları Türkiye ve TÜSİAD 2008 Yılı Gündemi TÜSİAD 2008 Çalışmaları ve 2009 Programı TÜSİAD Manşet
| TÜSİAD ÜYE ÇALIŞMA KOMİSYONLARININ VE GENEL SEKRETERLİK BÖLÜMLERİNİN ÇALIŞMALARI
Parlamento ile İlişkiler
Ekonomik Araştırmalar
Yurtdışı İletişim
Dış İlişkiler
Meslek Örgütleri ile İlişkiler ve Bölgesel Gelişme
Bilgi Toplumu ve Yeni Teknolojiler
Sanayi, Hizmetler ve Tarım
Şirket İşleri
Sosyal Politika Araştırmaları
TÜSİAD International
TÜRK GİRİŞİM VE İŞ DÜNYASI KONFEDERASYONI (TÜRKONFED) VE TÜRKONFED ÜYESİ FEDERASYONLAR İLE İLİŞKİLER
BASINDA TÜSİAD
TÜSİAD KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ VE TÜSİAD
2009 YILI PROGRAMI
Uluslararası ilişkiler
Yurt içi İlişkiler
TÜSİAD-Üniversite Kurumsal işbirliği Forumları
Araştırmalar
Süreli Yayınlar
Kongreler, Toplantılar, Ödüller
Kültürel Etkinlikler
TÜSİAD Kalite Yönetim Sistemi
Üye Çalışma Komisyonlarının ve Genel Sekreterlik Bölümlerinin Çalışma Programı
DERNEK ORGANLARI
TÜSİAD ÜYELERİ
TÜSİAD GENEL SEKRETERLİĞİ