Küresel Su Krizine Çözüm Arayışları: Şebeke Suyu Hizmetlerine Özel Sektör Katılımı

Book : Küresel Su Krizine Çözüm Arayışları: Şebeke Suyu Hizmetlerine Özel Sektör Katılımı

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : İstanbul

ISBN : 978-9944-405-43-0

Published Date : Eylül 2008

Publisher : TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği)

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 5984

INDEX

5
İÇİNDEKİLER
1. GİRİŞ
2. KÜRESEL SU KRİZİ OLGUSU
3. ŞEBEKE SUYU HİZMETİ
3.1 Şebeke Suyu Hizmetinin Aşamaları
3.1.1 Suyun Çıkarılması
3.1.2 Suyun İşlenmesi
3.1.3 Suyun Dağıtımı
3.1.4 Atıksuyun Toplanması ve İşlenmesi
3.2 Şebeke Suyu Hizmetinin İktisadi Özellikleri
3.2.1 Kamu-Özel Mal Ayırımı
3.2.2 Bölgesel Doğal Tekel
3.2.3 Yüksek Sabit Maliyetler
3.2.4 Çevre ve Sağlık Üzerindeki Etkili Dışsallıklar
4. ŞEBEKE SUYU HİZMETİNDE ÖZEL SEKTÖR KATILIMI
4.1 Tanım ve Amaç
4.2 Özel Sektör Katılımında Kullanılan Modeller
4.2.1 Hizmet Sözleşmesi
4.2.2 Yönetim Sözleşmesi
4.2.3 Kiralama Sözleşmesi
4.2.4 İmtiyaz Sözleşmesi
4.2.5 YİD Sözleşmesi
4.2.6 Özelleştirme
4.2.7 Kamu - Özel Kesim Ortak Girişimi
4.3 Özel Sektör Katılımında İzlenecek Yöntem
4.4 Gelişmekte Olan Ülkelerde Özel Sektör Katılımına İlişkin Genel Durum.
4.5 Dünyada Özel Sektör Katılımı Örnekleri
4.5-1 Gelişmiş Ülke Uygulamaları
4.5.1.1 Fransa
4.5.1.2 İngiltere
4.5.1.3 ABD
4.5.1 A İspanya
4.5.2 Gelişmekte Olan Ülkelerde Örnek Uygulamalar
4.5.2.1 Malezya-Malacca Atıksu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmesi
4.5.2.2 Filipinler - Olongapo Şebeke Suyu İmtiyazı
4.5.2.3 Filipinler-Manila Şebeke Suyu İmtiyazı
4.5.2.4 Bolivya-Cochabamba Şebeke Suyu İmtiyazı
4.5.2.5 Türkiye-İzmit Şebeke Suyu İmtiyazı
4.6 Özel Sektör Katılımı Uygulamalarına İlişkin Genel Değerlendirme
5. ŞEBEKE SUYU HİZMETİNDE REKABET
5.1 Yapısal Ayrışma
5.2 Pazar için Rekabet
5-3 Pazarda Rekabet
6. ŞEBEKE SUYU HİZMETİNDE REGÜLASYON
7. DÜŞÜK GELİRLİ HANE HALKLARININ HİZMETTEN YARARLANDIRILMASI.
8. TÜRKİYE'DE ŞEBEKE SUYU HİZMETİ
8.1 Su Kaynakları
8.2 Su Kaynaklarının Kullanımı
8.3 Şebeke Suyu Hizmeti
8.4 Hukuki ve İdari Yapılanma
8.5 AB Müktesebatma Uyum
9. TÜRKİYE'DE ÖZEL SEKTÖR KATILIMINI TETİKLEYEN NEDENLER
9-1 Kıtlık ve Küresel Isınmaya Bağlı İklim Değişikliği
9-2 Yönetim
9.3 Finansman Gereksinimi
10. SONUÇ VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER
KAYNAKÇA

NOTES

Dünya Örnekleri Işığında Türkiye İçin Öneriler