Elektrik Piyasası Kanunu ve İlişkili Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Öneriler ve Gerekçeleri

Book : Elektrik Piyasası Kanunu ve İlişkili Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Öneriler ve Gerekçeleri

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Other

Publishing Location : İstanbul

ISBN : -

Publisher : TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği)

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 5982

INDEX

1. GİRİŞ
2. 4628 SAYILI ELEKTRİK PİYASASI KANUNU DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ VE GEREKÇELERİ
2.1. Serbest Piyasa ve Arz Güvenliği
2.2. Piyasa Mekanizmaları
2.3. Özelleştirme
3. DİĞER BİRİNCİL MEVZUAT ÖNERİLERİ VE GEREKÇELERİ

NOTES

TÜSİAD Enerji Stratejisi Dizisi - Ek