Tğrkiye'de Bölgesel Farklar ve Politikalar

Book : Tğrkiye'de Bölgesel Farklar ve Politikalar

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : İstanbul

ISBN : 978-9944-405-44-7

Published Date : Eylül 2008

Publisher : TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği)

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 5981

INDEX

GİRİŞ
BÖLÜM 1: BÖLGESEL KALKINMA KURAMLARI
1.1 Neo-Klasik Büyüme ve İçsel Büyüme Modelleri
1.2 Kalkınma İktisadı
1.3 İktisadi Coğrafya
1.4 Yeni Ekonomik Coğrafya Modelleri
BÖLÜM 2: POLİTİKA ÖNERMELERİ
2.1 Bölgesel Kalkınma Politikaları: Gereklilik
2.2 Bölgesel Kalkınma Politikaları: Temel İlkeler
2.3 Bölgesel Kalkınma Politikaları: Ana Yaklaşımlar
2.4 Bölgesel Kalkınma Politikaları: Araçlar
BÖLÜM 3: TÜRKİYE'DE BÖLGESEL FARKLAR
3.1 Gelir Dağılımı
3.2 Bölgesel Verimlilik Farkları
3.2.1 Sektörel Yapı
3.2.2 Uzmanlaşma
3.2.3 Yığınlaşma
3.2.4 Artan Ölçek Ekonomileri ya da Verdoorn Yasası.
3.2.5 Bölgeler arası Bağıntı
3-3 Bölgesel Emek Piyasaları
3.3-1 Nüfustaki Gelişmeler
3.3.2 İşgücüne Katılım
3.3.3 Emek Piyasaları
3.4 İnsan sermayesi
3.5 Kentleşme ve İçgöç
3.5.1 İçgöç
3.5.2 Kentleşme
3.6 Diğer Unsurlar
BÖLÜM 4: TÜRKİYE'DE BÖLGESEL KALKINMA POLİTİKALARI
BÖLÜM 5: AVRUPA'DA BÖLGESEL KALKINMA POLİTİKALARI VE DENEYİMLER
BÖLÜM 6: DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
EKLER
Ek-A: İstatistik! Bölge Birimleri Sınıflandırması
Ek-B: Metinde Geçen Bazı Teknik Analizler Üzerine Notlar
KAYNAKÇA