Gümrük Birliği Çerçevesinde AB'nin Üçüncü Ülkelerle Yaptığı Serbest Ticaret Anlaşmaların Avrupa ve Türk İş Dünyasına Etkileri

Book : Gümrük Birliği Çerçevesinde AB'nin Üçüncü Ülkelerle Yaptığı Serbest Ticaret Anlaşmaların Avrupa ve Türk İş Dünyasına Etkileri

Author : * --

Language : Turkish

Episode : European Union

Publishing Location : İstanbul

ISBN : 978-9944-405-40-9

Published Date : Haziran 2008

Publisher : TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği)

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 5972

INDEX

Açılış Konuşması: Haluk Dinçer
TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Dışişleri Komisyonu Başkanı
Oturum
Oturum Başkanı Asım Barlın
TÜSİAD Dış Ticaret ve Gümrük Birliği Çalışma Grubu Başkanı
Cem Duna
TÜSİAD Yönetim Kurulu Eski Üyesi
Cemalettin Damlacı
T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı AB Genel Müdürü
Rasmus Wendt
BUSINESSEUROPE Güney Kore ve Ukrayna ile STA Raportörü
Murat Peksavaş
Koç Holding Avrupa İşleri Müşaviri
Soru ve Cevap
Sunumlar
Sunum 1 : Gümrük Birliği Çerçevesinde Serbest Ticaret Anlaşmalarına Uyum.. Sunum 2 : EU's Free Trade Agreements and their Effects on Turkish Business.