Bölgesel İnovasyon Merkezleri:Türkiye İçin Bir Model Önerisi

Book : Bölgesel İnovasyon Merkezleri:Türkiye İçin Bir Model Önerisi

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Other

Publishing Location : İstanbul

ISBN : 978-9944-405-49-2

Published Date : Aralık 2008

Publisher : TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği)

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 5971

INDEX

YÖNETİCİ OZETI
BÖLÜM 1
1. TÜSİAD-TÜRKONFED-REF-UİG T-BİM BÖLGESEL INOVASYON MERKEZLERİ PROJESİ
1.1 T-BİM Projesinde Kullanılan Inovasyon Tanımı
BÖLÜM 2
2. T-BİM PROJESİNİN ODAĞI: BÖLGESEL INOVASYON SİSTEMLERİ
2.1. Inovasyonda Sistem Yaklaşımı ve Bölgesel Inovasyon Sistemleri
2.2. Bölgesel Inovasyon Stratejileri
2.3. Bölgelerin Inovasyon Performansını Belirleyen Ana Faktörler
2.4. Bölgesel Inovasyon Sisteminin Aktörleri için Dört Senaryo
BÖLÜM 3
3. T-BİM İÇİN DÜNYA ÖRNEKLERİ: BİM TANIM VE MODELLERİ
3.1. Fransa Örnekleri: Rekabetçi Sanayi Kümelenmeleri ve Inovasyon ve Teknoloji Trar Bölgesel Merkezleri (CRITT
3.2. ABD Örneği
3.3- Almanya Örneği
3.4. Güney Kore Örneği
3.5. Brezilya Örneği
3.6. İtalya Örneği: CITER, SPRINT ve FIC
3.7. T-BİM Bölgesel Inovasyon Merkezleri için Başarı Kriterleri
3.8. Bölgesel İnovasyon Merkezi İyi Uygulama Örneği Analizi: Snowpolis
3.8.1. Proje tanımı
3.8.2. Uygulama (tasarım, planlama, yönetim, izleme-değerlendirme
3.8.3. Sürdürülebilirlik
BÖLÜM 4
4. T-BİM BÖLGESEL İNOVASYON MERKEZLERİ YAPISAL MODELİ
4.1. Vizyon, Misyon ve Amaçlar
4.2. Kısa, Orta ve Uzun Vadeli Hedefler
4.3. Hizmetler
4.4. Kurumsal Statü
4.5. Yönetim Yapısı
4.6. Finansal Projeksiyonlar
4.7. Merkezler için Belirlenen Bölgeler ve Sektörler
BÖLÜM 5
5. ÖNERİLER
EKLER
EK 1. T-BİM BÖLGESEL ÇAIIŞTAY RAPORLARI
EK 2. İKTİSADİ İŞLETMELERE İLİŞKİN MEVZUAT
EK 3. BAĞIŞ VE SPONSORLUKLA İLGİLİ HUKUK MÜŞAVİRİ GÖRÜŞ
YAZISI
EK 4. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN
KAYNAKLAR