Uluslararası Rekabet Stratejileri: Nanoteknoloji ve Türkiye

Book : Uluslararası Rekabet Stratejileri: Nanoteknoloji ve Türkiye

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Other

Publishing Location : İstanbul

ISBN : 978-9944-405-47-8

Published Date : Kasım 2008

Publisher : TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği)

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 5970

INDEX

SUNUŞ
GİRİŞ
BÖLÜM 1
1. NANOTEKNOLOJİYİ ANLAMAK: TEKNİK BİLGİLER
1.1. Tanım ve Tarihçe
1.2. Nano Yapıların Özellikleri ve Etkileri
1.3. Nano Yapıtaşları - Nano Yapılı Malzemeler
1.4. Nanoelektromekanik and Nanoakışkan Sistemler
BÖLÜM 2
2. NANOMALZEMELERİN SENTEZİ VE PROSESİ
2.1. Üretim Metotları
2.2. Nanoparçacık Hazırlama Prosesleri
2.3. Nanoparçacıkların Fonksiyonelleştirilmesi
2.4. Nanoparçacıkların Nanokompozitlere Eklenmesi (İnkorporasyonu)
BÖLÜM3
3. NANOTEKNOLOJİNİN UYGLJLAMA ALANLARI
BÖLÜM 4
4. NANOTEKNOLOJİ FIRSATLARI
BÖLÜM 5
5. DÜNYADAN STRATEJİLER: ULUSLARARASI ÇALIŞMA AĞLARI, STRATEJİLER VE ÖNGÖRÜLER
5.1. Amerika Birleşik Devletleri
5.2. Japonya
5.3. Avrupa
5.4. Diğer Ülkeler
BÖLÜM 6
6. NANOTEKNOLOJİ GELİŞİMİNDE PATENT, FİNANS VE POLİTİKALARIN ROLÜ
6.1. Nanoteknoloji Alanında Patent Başvuru Eğilimleri
6.2. Finansal Destekler
6.3. Politikalar
BÖLÜM 7
7. TÜRKİYE VE NANOTEKNOLOJİ
7.1. Yapılmakta Olan Çalışmalardan Özetler
7.2. Türkiye'nin Güçlü ve Zayıf Yanlan
7.3- Mevcut Durum: Bariyerler ve İtici Güçler
BÖLÜM 8
8. ÖNCELİKLİ YOL HARİTASI VE KURUMSAL BEKLENTİLER/GÖREVLER.
KAYNAKLAR
EKLER

NOTES

TÜSİAD Rekabet Stratejileri Dizisi-11