Türkiye'de Tarım ve Gıda: Gelişmeler, Politikalar ve Öneriler

Book : Türkiye'de Tarım ve Gıda: Gelişmeler, Politikalar ve Öneriler

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Other

Publishing Location : İstanbul

ISBN : 978-9944-405-32-4

Published Date : Mayıs 2008

Publisher : TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği)

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 5966

INDEX

1 GİRİŞ
KISIM I TÜRKİYE VE DÜNYADA TARIM VE GIDA SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ
2 TARIMSAL ÜRETİM REFORM DENEYİMİ VE AB İLE ETKİLEŞİM
2.1 Tarımsal Üretime Genel Bakış
2.1.1 Hani Kendine Yeterli Yedi Ülkeden Biriydi ki
2.1.2 Pirinç Örneği: DTÖ Anlaşmasına Aykırı Uygulama Sürdürülebilir mi?
2.2. Tarım Politikasında Reform Deneyimi
2.2.1 Reform Başlamadan Bitti mi?
2.2.2 Tarım Reformunun İkinci Ayağı "Alternatif Ürün''
2.3- Yüksek Fiyat Düzeyinin Türkiye-AB Etkileşimine Olası Etkisi
3 DÜNYA TARIM VE GIDA PİYASALARINDA GELİŞMELER
3.1 Tahıllar
3.2 Yağlı Tohumlar ve Ürünleri
3.3 Şeker
3.4 Et ve Süt Ürünleri
3.4.1 Et Ürünleri
3.4.2 Süt Ürünleri
TÜRKİYE TARIM VE GIDA PİYASALARINDA GELİŞMELER
4 TAHILLAR
4.1 Korumayla Elde Edilen Kendine Yeterlilik7
4.2 Ürünlere Göre Koruma yada Kendine Yeterliliğin Maliyeti
4.3 Korumayla Kendine Yeterliliğin Bir Çeşitlemesi: Dahilde İşleme Rejimi
AA Tahıl Fiyatlarının Yükselmesi Ne Anlama Geliyor?
4.5 Değerlendirme
5 YAĞLI TOHUMLAR VE ÜRÜNLERİ
5.1 Türkiye Yağlı Tohum Üretim ve Tüketimi
5.2 Yağlı Tohum Politikası ve Türkiye
5.3 Bitkisel Yağ Endüstrisi ve Türkiye
5.4 Yağlı Tohum Dünya Pazarı
5.5 OECD-FAO Yağlı Tohum Projeksiyonları9i
5.6 Değerlendirme
6 ŞEKER
6.1 Türkiye'de Şeker Piyasası
6.1.1 Kapasite, Üretim ve Satışlar
6.1.2 Şeker Fiyatlarındaki Gelişmeler ve Uluslararası Karşılaştırma
6.1.2.1 Yurtiçi Fiyatlardaki Gelişmeler
6.1.2.2 Türkiye, Dünya Fiyatları ve Ülkelerarası Karşılaştırmalar
6.2 Şeker Pancarı: Eğilim ve Karşılaştırmalar
6.3 AB'de Şeker Politikası Reformu ve Türkiye
6.3.1 Şeker Politikaları: Türkiye-AB Karşılaştırması
6.3.2 Şeker Sanayiilerinin Yapısı
6.3-3 Tarama Süreci ve Sonrası
6.4 Sonuç
7 ET, SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ
7.1 Türkiye'de Hayvancılık
7.2 Türkiye'de Et, Süt ve Süt Ürünleri Piyasaları
7.2.1 Türkiye'de Et Üretimi
7.2.2 Hayvansal Ürün Tüketimi
7.2.3 Dış Ticaret
7.2.4 Ürün ve Girdi Fiyatları ve Fiyat Oluşum Mekanizması
7.3 Hayvancılık ve Ürünleri Politikaları
7.4 Türkiye Hayvancılık ve Ürünlerinde Ana Sürükleyiciler
7.4.1 Cenevre Çerçeve Metni ve Türkiye Hayvancılık Sektörüne
Olası Etkileri
7.4.1.1 İç Destekler
7.4.1.2 İhracat Destekleri
7.4.1.3 Pazara Giriş
7.4.2 AB ile İlişkiler ve Hayvancılık Üzerindeki Etkileri
7.4.2.1 Üyelik Durumunda Türkiye'nin AB İçerisinde Konumu
7.4.2.2 AB'ye Uyum İçin Sektör Düzeyinde Alınması Gereken Önlemler
7.4.2.3 Müzakere Pozisyon Belgesinin Hazırlanması
7.5 Sonuç: Ne yapmalı?
8 SON SÖZLER
KAYNAKLAR
Tablo Listesi
Tablo 2.1 Tarımsal Katma Değer - Büyüme ve Pay
Tablo 2.2 Değişen Dünya Fiyat Tahminlerinin Etkileri
Tablo 3.1 Üretim ve Tüketimin Yıllık Ortalama Büyüme Oranları
Tablo 4.1 Türkiye'de Hububat Üretimi
Tablo 4.2 İç Pazarda Kendine Yeterlilik Oranları
Tablo 4.3 İthalata Bağımlılık Endeksleri
Tablo 4.4 İhraç Edilebilirlik Endeksleri
Tablo 4.5 Türkiye'nin İşlenmiş Buğday İhracatı
Tablo 4.6 Türkiye'de Adam Başına Günlük Enerji Tüketimi
Tablo 4. 7 Türkiye'de Üretici Desteğinin Ürünlere Göre Dağılımı
Tablo 4. 8 TMO Başlangıç Alım Fiyatları
Tablo 4.9 TMO'nun Ürün Bazında Toplam Alım Miktarları
Tablo 4.10 TMO Görev Zararları ve Yıllık Ödemeler
Tablo 5-1 Türkiye'de Yağlı Tohumların, Üretim, Alan ve Verimi
Tablo 5-2 Türkiye'nin Yağlı Tohum ve Ürünleri İhracatı
Tablo 5-3 Türkiye'nin Yağlı Tohum ve Küspe İthalatı
Tablo 5.4 Türkiye'de Bitkisel Yağ Üretimi, İthalatı ve Tüketimi
Tablo 5-5 TÜGEM Yağlı Tohum Tarımı Hedef Öngörüsü
Tablo 5.6 Yağlı Tohum Tarımı 2011 Yılı TÜGEM Öngörüsü
Tablo 5.7 Önemli Yağlı Tohumların Yıllara Bağlı Fiyat Değişimi
Tablo 5.8 OECD-FAO Dünya Yağlı Tohum Projeksiyonları
Tablo 6.1 Türkiye'de Şeker Sektörü
Tablo 6.2 Seçilmiş Ülkelerde Şeker Fiyatları
Tablo 6.3 Türkiye ve AB'de Şeker ve Şeker Pancarı Verimleri
Tablo 6.4 Avrupa Birliği'nde Reform öncesi ve Sonrası Şeker Kotaları
Tablo 6.5 AB Şeker OPD'sinin Kurumsal Fiyatları
Tablo 6.6 Türkiye ve AB Şeker Piyasa Düzenlemeleri
Tablo 6.7 Şeker Fabrikası Sayısı ve Günlük Kapasite
Tablo 6.8 Planlanan Şeker Piyasası Düzenlemeleri
Tablo-7.1 Yıllar İtibarıyla Türkiye'nin Hayvan Varlığı
Tablo 7.2 Türkiye'de İşletme Büyüklükleri
Tablo 7.3 2006 Yılı Tarımsal Bölgeler Sığır Varlığında Çeşitli Genotiplerin
(kültür ırkı, kültür ırkı melezi ve yerli ) ve Türkiye Sığır Varlığınd Bölgelerin Payı
Tablo 7.4 2006 Yılı Türkiye Koyun ve Keçi Varlığında Bölgelerin Payı
Tablo 7.5 2006 Yılı Türkiye Kanatlı Hayvan Varlığında Bölgelerin Payı
Tablo 7.6 Türkiye'de Türlere Göre Süt Üretimi (Ton) ve İndeks Değerleri
Tablo 7.7 Yıllar İtibarıyla Türkiye'de Türlere Göre Süt Üretiminin Dağılımı
Tablo 7.8 Türkiye'de Bölgesel Düzeyde Genotiplere Göre Süt ve
Et Verimindeki Gelişmeler
Tablo 7.9 Yıllar ve Türler İtibarıyla Türkiye'de Et Üretimi ve Oransal
Değişim Düzeyleri
Tablo 7.10 Yıllar İtibarıyla Türkiye'de Toplam Et Üretimi İçerisinde Değişik
Türlerin Payları ve Oransal Değişim Düzeyleri
Tablo 7.11 Yıllar itibariyle Bazı Ürünlerin Fiyatları ve Fiyat Değişimi
Tablo 7.12 Yıllara (takvim yılı) Göre Tarımsal Destekleme Ödemeleri ve
Oranları
Tablo 7.13 2004 Yılı İtibarıyla ve Ürün Bazında AB-Türkiye Toplam
Hayvansal Üretimi ve Türkiye'nin Payı
Tablo 7.14 OECD — FAO 2016 Projeksiyonları
Ek Tablo 7.1 Hayvancılık Desteklemeleri
Şekil Listesi
Şekil 3.1 Bitkisel Ürünlerin Dünya Fiyatları
Şekil 3-2 Hayvansal Ürünlerin Dünya Fiyatları
Şekil 3-3 Buğday, Yemlik Tahıl ve Pirinç Fiyatları
Şekil 3-4 Buğday ve Yemlik Tahıllarda Stoklar ve Reel Fiyatlar
Şekil 3-5 Pirinç, Stoklar ve Reel Fiyatlar
Şekil 3-6 Yağlı Tohum ve Ürünlerinin Fiyatları
Şekil 3-7 OECD Ülkelerinde Yağlı Tohum Üretimi ve Payı
Şekil 3-8 Bitkisel Yağ Talebinde Büyüme
Şekil 3-9 Dünya Şeker Fiyatları
Şekil 3-10 Breziya'nın Şeker, Etanol Üretimi ve Şeker İhracatı
Şekil 3-11 Sığır, Kanatlı ve Kuzu Etinin Reel Fiyatları
Şekil 3-12 Önemli Net Et İharacatçısı Ülkeler
Şekil 3-13 Peynir, Tereyağı ve Süt Tozu Fiyatları
Şekil 3-14 Seçilmiş Ülkelerin Süt Ürünleri İhracatı
Şekil 3-15 Seçilmiş Ülkelerin Süt Ürünleri İthalatı
Şekil 4.1 Buğday fiyatlarındaki Artışın Karşılaştırması
Şekil 6.1 Türkiye'de Reel Şeker Fiyatları
Şekil 6.2 Pancar ve Şeker Fiyatları
Şekil 6.3 Türkiye ve Dünyada Şeker Fiyatları
Şekil 6.4 Şeker Pancarı Alanı ve Üretimi
Şekil 7.1 Süt Fiyatı ve Süt Maliyeti
Şekil 7.2. Süt Üretiminde Dağıtım Kanalları