Türkiye İçin Elektrik Piyasası Mekanizmaları İlişkin Öneriler

Book : Türkiye İçin Elektrik Piyasası Mekanizmaları İlişkin Öneriler

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Other

Publishing Location : İstanbul

ISBN : 978-9944-405-33-1

Published Date : Mayıs 2008

Publisher : TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği)

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 5965

INDEX

1. GİRİŞ
2. GENEL DEĞERLENDİRME
3. DENGELEME PİYASASI
3.1. Gün Öncesi Dengeleme Piyasası
3.2. Gerçek Zamanlı Dengeleme Piyasası
3-3. Gündemde Olan Yeni Dengeleme ve Uzlaştırma Piyasası
4. GÜN ÖNCESİ PİYASASI
5. TÜREV PİYASALARI
5.1. Tezgah Üstü Piyasalar
5.1.1. Alivre Sözleşmeler
5.1.2. Takas Sözleşmeleri
5.2. Vadeli İşlem Piyasası
5.2.1. Vadeli İşlem Sözleşmeleri
5.2.2. Opsiyon Sözleşmeleri
5.2.3. Nord Pool Vadeli İşlemler Piyasası
5.2.3.1. Nord Pool - Vadeli İşlem Sözleşmeleri
5.2.3.2. Nord Pool -Alivre Sözleşmeler
5.2.3.3. Nord Pool - Fark Sözleşmeleri
5.2.3.4. Nord Pool - Opsiyon Sözleşmeleri
6. KAPASİTE PİYASASI
6.1. Kapasite Ödemeleri
6.2. Güvenilirlik Opsiyonu
7. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME
Tablo ve Şekil Listesi
Tablo 5.1 2005 Yılı Üretiminin Birincil Kaynaklara Dağılımı
Şekil 3-1 2007 Yılı Temmuz Ayı Hafta İçi ve Hafta Sonu Örnek
Tüketim Eğrileri
Şekil 3-2 2007 Yılı Aralık Ayı Hafta İçi ve Hafta Sonu Örnek
Tüketim Eğrileri
Şekil 3-3 2007 Yılı Eylül Ayı Hafta İçi ve Hafta Sonu Örnek
Tüketim Eğrileri
Şekil 3-4 DUY Uygulaması Sonucunda Hesaplanan
SDF ve Elektrik Tüketimi
Şekil 4.1 Bir Piyasa Katılımcısının Yapmış Olduğu İkili Anlaşmalardan
Doğabilecek Dengesizliğini Gidermek Üzere Gün Öncesi Piyasada
Yaptığı Elektrik Alış Verişi
Şekil 4.2 Gerçekleşen Talebe Göre Dengeleme Güç Piyasasında Yapılan
Son Ayarlama
Şekil 4.3 Bir Piyasa Katılımcısının Bir Sonraki Günün Bir Saati İçin Elektrik
Enerjisi Alış ve Satış Teklifleri
Şekil 4.4 Gün Öncesi Piyasada Verilen Elektrik Alış ve Satış Tekliflerinden
Sistem Fiyatının Bulunması
Şekil 5.1 Nord Pool Finansal Piyasasında Vadeli İşlem Sözleşmesinin
Uzlaştırılması
Şekil 5.2 Nord Pool Finansal Piyasasında Alivre Sözleşmesinin
Uzlaştırılması
Şekil 5-3 Nord Pool Finansal Piyasasında Fark Sözleşmesinin Uzlaştırılması

NOTES

TÜSİAD Enerji Stratejisi Dizisi-2