Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Türkiye'nin Tanıtımı TÜSİAD Örneği

Book : Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Türkiye'nin Tanıtımı TÜSİAD Örneği

Author : * --

Language : Turkish

Episode : European Union

Publishing Location : İstanbul

ISBN : 978-9944-405-27-0

Published Date : Mart 2008

Publisher : TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği)

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 5962

INDEX

GİRİŞ
I- Ülkeler Açısından İmaj Yönetimi ve Önemi
A- Ülke İmajı ve Bileşenleri
B- Örnek Ülke Çalışmaları
C- Avrupa'da Türkiye Algısı
1. Tarihte Türk ve Türkiye Algısı: Biz ve Öteki
2. Günümüzde Türkiye Algısı
2.1. İtalya ve İngiltere'de Türkiye İmajı
2.2. Ulus Markalar İndeksi
2.3- Kültürel Benzerlik Araştırması
D-Türkiye Algısını Saptamak ve Yönetmek Üzere bir Çalışma: Türkiye Tanıtım Konseyi Raporu
H- TÜSİAD'ın Türkiye Tanıtım Çalışmaları
A- Avrupa'da Türkiye İmajının Güçlendirilmesi ve TÜSİAD'ın Rolü
1.Türkiye Algısının Anlaşılması ve Önceliklerin Belirlenmesi için Yapıl
Araştırmalar
2. Stratejinin Belirlenmesi
B- Bir Sivil Toplum Kuruluşu Olarak TÜSİAD'ın Avrupa Odaklı
Tanıtım Çalışmaları
1 .Kullanılan Tanıtım Araçları ve Yöntemler
2.TÜSİAD Yurtdışı İletişim Komisyonu'nun Yürüttüğü Tanıtım Çalı;
2.1 Avrupa'daki Medya Kurum ve Üyeleri İle İlişkiler
• Brüksel, Fransa ve Almanya'dan Türkiye'ye Yönelik Temati Basın Gezileri Düzenlenmesi
• Brüksel, Paris ve Berlin'de Ulusal Medya Temsilcileri ile Görüşmeler
• Avrupa Medyasındaki Türkiye Temsilcileri ile Görüşmeler
2.4. Avrupa'da "Türkiye Haftası" Etkinlikleri
2.5. AB Ülkeleri Hükümet Temsilcileri ve AB Yetkilileri ile Temaslar. 3. Medya Analizi
IH- Değerlendirme ve Öneriler
3.1 Kaynaklar
3.2 İletişim Faaliyetlerinin Odaklanacağı Eksenlerin Belirlenmesi ve Mesajlar
3.3 Hedef Kitle
3.4 İletişim Yöntemi
SONUÇ
EKLER
1- Türkiye Tanıtım Konseyi'nin Hazırladığı Tü®Kiye Başlıklı Çalışmanın Konsept Özeti
2- TÜSİAD Türkiye İmaj Araştırması Özeti
3- Basın Gezileri
4- Brüksel, Paris ve Berlin Basın Bültenleri
5- DHL-Piyale Madra Karikatürleri
6- Türkiye Haftası Programı
7- Türkiye Haftası Basılı Malzemeler
8- TÜSİAD Yurtdışı İletişim Fon Listesi
KAYNAKÇA

• Brüksel, Paris ve Berlin'de Basın Bildirileri Hazırlanması ve Gönderimi
• Almanya'da Yaşayan Türk İş İnsanlarının Başarı Hikayelerinin Basında Yer Alması
• Medya Eğitimi
2.2. Avrupa'daki Muadil Kuruluşlar ve Diğer Sivil Toplum Örgütleri ile Avrupa Başkentlerinde Düzenlenen Türkiye Odaklı Konferans ve Seminerler
• CEPII ile Seminer -1
• IFRI ile Seminer
• Avrupa Evi ile Seminer
• Dünya Kadınlar Günü-1
• CEPII ile Seminer -2
• Chatham House Semineri
• Dünya Kadınlar Günü-2
• CEPII ile Seminer -3
2.3 Destek Vermek Üzere Seçilen Tanıtım Projeleri
• Belçika-Brugges Avrupa Koleji
• DHL - Piyale Madra Kampanyası
• Prospects for Turkey-EU Relations: A Hot Autumn?" Raporu
• "The Republic of Turkey: A Rising Star in Europe"Kitabı
• Çimen Seymen - Şablon Barok Müzik Festivali
• Uluslararası Yaz Kampına Destek: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi