2008 Yılına Girerken Türkiye Ekonomisi

Book : 2008 Yılına Girerken Türkiye Ekonomisi

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Other

Publishing Location : İstanbul

ISSN : 1300-3879

Published Date : Aralık 2007

Publisher : TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği)

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 5961

INDEX

TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER VE GENEL DEĞERLENDİRME
Bölüm 1
Ekonominin Genel Dengesi
Giriş
1.1 Harcamalar Yönünden Milli Gelir
1.2 Yatırım-Tasarruf Dengesi
1.3 Üretim Yönünden Milli Gelir
1.4 İstihdam, Verimlilik ve Ücretler
Bölüm 2
Kamu Maliyesi
Giriş
2.1 Bütçe Dengesi
2.2 Harcamalar
2.3 Gelirler
2.4 Borç Stoku Gelişmeleri
2.5 Toplam Kamu Kesimi ve Genel Devlet
2.6 2008 Yılı Bütçesi
Bölüm 3
Para Politikası
Giriş
3.1 Kredi Hacmindeki Gelişmeler
3.2 Mevduat Gelişmeleri
3.3 Para Arzları
3.4 Döviz Kurları
Bölüm 4
Fiyat Düzeyi
Giriş
4.1 Enflasyon Gelişmeleri
4.2 Enflasyon Beklentileri
4.3 Üretici Fiyatlarındaki Gelişmeler
Bölüm 5
Dış Ekonomik İlişkiler
5.1 Uluslararası Ekonomik Gelişmeler
5.2 Cari İşlemler Dengesindeki Gelişmeler
5.3 Sermaye Hareketlerindeki Gelişmeler
5.4 Dış Borçlar
5.5 Uluslararası Rezervler
Bölüm 6
2008 Yılı Tahmin ve Beklentileri
TÜSİAD Makroekonomik Senaryo
EK TABLOLAR
Tablo 1: Ekonominin Genel Dengesi (Cari fiyatlarla)
Tablo 2: Ekonominin Genel Dengesi (1987 fiyatlarıyla)
Tablo 3: GSMH Sektörel Büyüme Hızı
Tablo 4: Sektörlerin GSMH İçindeki Payları
Tablo 5: Harcamalar Yöntemiyle GSYİH'nın Büyüme Hızı
Tablo 6: Harcamalar Yöntemiyle GSYİH'nm Sektörel Paylan.
Tablo 7: Sabit Sermaye Yatırımlarının Sektörel Dağılımı
Tablo 8: Sanayi Üretim Endeksi
Tablo 9: Kapasite Kullanım Oranı
Tablo 10: Enerji Üretim ve Tüketimi
Tablo 11: Elektrik Enerjisi Tüketiminin Kullanıcı Gruplarına Göre Dağılımı
Tablo 12: Üretici Fiyatları Endeksi (Aylık % değişim)
Tablo 13: Tüketici Fiyatları Endeksi (Aylık % değişim)
Tablo 14: Üretici Fiyatları Endeksi (Yıllık % değişim)
Tablo 15: Tüketici Fiyatları Endeksi (Yıllık % değişim)
Tablo 16: Genel Devlet Toplam Gelir ve Harcamaları
Tablo 17: Kamu Kesimi Borçlanma Gereği (KKBG) ve Finansmanı
Tablo 18: Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi ve Finansmanı
Tablo 19: İç Borç Stoku
Tablo 20: İç Borçlanmanın Vade ve Faiz Yapısı
Tablo 21: Parasal Büyüklükler
Tablo 22: Toplam Mevduat (Türlerine Göre
Tablo 23: Mevduat Bankalarındaki Toplam Mevduat (Vade Gruplarına Göre).....
Tablo 24: Toplam Yurtiçi Kredi Stoku
Tablo 25: Faizler ve Döviz Kurları
Tablo 26: Interbank Faiz Oranları
Tablo 27: Hazine Bonosu Faiz Oranları ve Vadesi
Tablo 28: Döviz Kurları
Tablo 29: İhracatın Mal Gruplarına Göre Dağılımı
Tablo 30: İhracatın Ekonomik Faaliyetlere Göre Dağılımı
Tablo 31: İhracatın Ülke Gruplarına Göre Dağılımı
Tablo 32: İthalatın Mal Gruplarına Göre Dağılımı
Tablo 33: İthalatın Ekonomik Faaliyetlere Göre Dağılımı
Tablo 34: İthalatın Ülke Grupla-rına Göre Dağılımı
Tablo 35: Cari İşlemler Dengesi
Tablo 36: Ödemeler Dengesi
Tablo 37: Ödemeler Dengesi (Ayrıntılı)
Tablo 38: Ödemeler Dengesi (Finansman Kalemleri)
Tablo 39: Dış Borç Stoku
Tablo 40: İşgücü Piyasası Temel Göstergeleri