STK Yönetişim Rehberi

Book : STK Yönetişim Rehberi

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Non-Governmental Organizations

Publishing Location : İstanbul

ISBN : 978-9944-405-17-1

Published Date : Ekim 2007

Publisher : TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği)

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 5959

INDEX

GİRİŞ
REHBERİN KULLANIMI
1. STK'LAR TOPLUMA HESAP VERMELİDİR
1.1. STK'lar hesapverebilirliğe son derece bağlıdır
2. İYİ YÖNETİŞİM HESAPVEREBİIİRLİĞİN TEMELİDİR
2.1. Hesapverebilir kuruluşun işleyen bir iç yönetim sistemi vardır
3. İYİ YÖNETİŞİMİN RESMİ BİR YAPISI VARDIR
3.1. STK ana belgeleri yönetim yapısını resmi olarak belirler
3.2. Yönetim kurulu STK'nın başlıca idare organıdır
3.3- Yönetim kurulunda kararlar birlikte alınır
3.4. Her yönetim kurulu üyesinin belirli görevleri vardır
3.5. Yönetim kurulunun bir başkanı vardır
4. İYİ YÖNETİŞİM YÖNETİM VE YÜRÜTMENİN BİRBİRİNDEN
AYRI OLMASINI GEREKTİRİR
4.1. Yönetim kurulu personelden farklıdır
4.2. Yönetim kurulu idare eder, personel yönetir
4.3. Yönetim kurulu yetkilerini genel müdüre devreder
4.4. Yönetim kurulu ve genel müdür işbirliği içinde çalışır
4.5. Yönetim kurulu genel müdürü düzenli olarak değerlendirir
4.6. Yönetim kurulu genel müdürün halefini belirler
5. STK'LAR AMAÇLARI ÇERÇEVESİNDE
FAALİYET GÖSTEREN KURULUŞLARDIR
5.1. Yönetim kurulu kuruluşun amacını korumakla yükümlüdür
5.2. Yönetim kurulu kuruluşun,amacını etkin planlama yoluyla destekler
5.3. Yönetim kurulu kuruluşun amacını düzenli değerlendirmeler yaparak destekler
6. STK'LAR YÜKSEK PROFESYONEL VE ETİK STANDARTLARI TEŞVİK EDER
6.1. Yönetim kurulu kuruluşun profesyonel ve etik standartlarını geliştirir
6.2. Yönetim kurulu üyeleri hizmetleri için ücret almazlar
6.3. Yönetim kurulu çıkar çatışması ile ilgili bir politika belirler
6.4. Yönetim kurulu profesyonel çalışma standartları oluşturur
6.4.1. Yönetim kurulu kendi çalışma şekline yönelik kurallar koyar
6.4.2.Yönetim kurulu karar almadan önce konu ile ilgili bilgi edinir
6.4.3.Yönetim kurulu düzenli ve profesyonelce düzenlenen toplantılar yapar
6.4.4. Yönetim kurulu toplantı tutanaklarını düzenler
6.4.5- Yönetim kurulunun yıllık hedef ve eylem planlan vardır
6.4.6. Yönetim kurulu komiteler kurar
6.5. Yönetim kurulu kendini geliştirir
7. STK'LAR KAYNAKLARININ YÖNETİMİ VE İŞLETİLMESİNDEN SORUMLUDUR...62
7.1. Yönetim kurulu kuruluşun mali işlerini takip eder
7.2. Yönetim kurulu iç kontrol mekanizmalarını oluşturur
7.3. Yönetim kurulu kaynak geliştirme sürecine katılır
8. STK'LAR TOPLUMA KARŞI SORUMLUDUR
8.1. Yönetim kurulu kurumsal çıkarlarla toplumsal çıkarları birleştirir
8.2. Yönetim kurulu iletişimin şeffaflığını teşvik eder
8.3- Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun yayınlanmasını takip eder
8.4. Yönetim kurulu kuruluşun paydaşları ile bağ kurar
SONUÇ: İYİ YÖNETİŞİME BAŞLARKEN73
UYGULAMA KONTROL LİSTESİ
KAYNAKLAR

NOTES

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği - Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı Yayını