Görüş - Sayı 55

Book : Görüş - Sayı 55

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Other

Publishing Location : İstanbul

ISSN : 1300-1671

Period : bimonthly

Published Date : Haziran 2003

Publisher : TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği)

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 5953

INDEX

GÖRÜŞ AÇISI
Yayın Yönetmeni'nin Notu: Dr. Haluk Tükel
GÖSTERGE
Yılın geri kalanına yönelik olarak, TL'nin değerlenmesi ve cari açığın genişlemesi endişelere yol açsa da, birinci çeyrek itibariyle henüz ekonominin potansiyel çıktı seviyesine ulaşamamış olması, talep baskısını ortadan kaldırıyor. Mali disiplin ve hükümetin IMF ile yapacağı gözden geçirmelerin tamamlanması ise temel belirleyici olarak gözüküyor.
GÖRÜŞ AÇISI
Tuncay Ozilhan, Türkiye'nin yabancı sermayeye hayati derecede ihtiyaç duyulduğunun önemini belirtirken, bunu iki ana nedene bağlıyor. Bunlardan birincisi büyüme, ikincisi
ise, yabancı sermaye girişi ile elde edilecek verimlilik artışı.
KAPAK: DÜNYA VE TÜRKİYE
Türkiye'den Yöntem Araştırma şirketi ve Kanada'dan Environics International'm işbirliğinde gerçekleştirilen ve genel olarak dünyanın gidişatını irdeleyen araştırmanın
verilerini, Araştırmacılar Derneği Başkanı Bülent Gündoğmuş değerlendiriyor. Geleceğe bakış, güven bunalımı, terörizmin kaynakları ve güvenlik önlemlerine ilişkin yapılan
değerlendirmelerde, dünyada işlerin pek de iyi gitmediği sonucu ortaya çıkıyor.
Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Yard.Doç.Dr. Gamze Güngörmüş Kona,
Ortadoğu'nun yeni sınırlarım tartıştığı makalesinde, Türkiye'nin Ortadoğu devletleri için neden bir model olamayacağını nedenleriyle aktarıyor.
ABD'nin Irak operasyonuyla başlayan ve sonrasında da büyük değişimler yaşayan Türkiye-ABD ilişkilerinin bugün geldiği noktayı ve bundan sonrasının nasıl seyredeceğini, kısaca; Türkiye'nin değişen vizyonunu Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Doç.Dr. Çağrı Erhan değerlendiriyor.
TÜSİAD Ankara temsilciliği başkan yardımcısı Derya Sevinç'in genişleme sürecinde 34-43 Türkiye'nin AB'deki geleceğini değerlendirdiği makalesinde, AB'nin karar alma süreçlerinde Türkiye'nin nasıl bir rol oynayabileceği ve potansiyel avantajları ve ekonomik durumun bu sürece katkısı ele almıyor.
DOSYA: YOKSULLUK
2000 Kasım ve 2001 Şubat krizlerinde farklı toplumsal katmanların,
krizle ve doğal olarak yoksullukla nasıl mücadele ettiklerini ODTÜ'den Doç.Dr. Murat Güvenç ve Prof.Dr. Tansı Şenyapılı değerlendiriyor.
Daha önce yaptıkları yoksulluk konulu araştırmaları ile tanınan ve "nöbetleşe yoksulluk" kavramım geliştiren ODTÜ öğretim üyeleri Doç.Dr. Oğuz Işık ve Doç.Dr. M. Melih Pmarcıoğlu, yoksulluğun değişen yüzünü anlattıkları makalelerinde, Türkiye'nin yoksulluk tipolojisinin ve haritasının kökten değişime sahne olduğunu söylüyor ve "kuralsız yoksulluk" olarak kavramlaştırdıkları yeni bir yoksulluk olgusunu anlatıyor.
1992 yılında uygulanmaya başlayan Yeşil Kart ve 1976 yılında yoksullara yardım amaçlı oluşturulan Fak-Fun-Fon'un ilk günden bu yana nasıl kullanıldığı ve gelinen noktayı Süleyman Demirel Üniversitesi'nden Doç.Dr. Songül Sallan Gül aktarıyor. Doç. Gül, ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal hak mahrumiyetlerinin önündeki engellerin kaldırılması için uzun vadeli toplumsal hedef ve programların öneminin altını da çiziyor.
GÜNDEM
Gazi Üniversitesi tarafından Dr. Erdinç Yazıca'nm koordinatörlüğünde 58 üniversitede, 3 7.680 öğrenci üzerinde gerçekleştirilen "Türk üniversite gençliği araştırması"nda gençlerin % 43,7'si Türkiye'nin zorlu adaylık sürecinden sonra AB'ye üye olacağı görüşünü paylaşıyor.
AB sürecinin en önemli maddesi haline gelen Kıbrıs sorununun,AB çatısı altında ne kadar ve nasıl çözüleceğine ilişkin ipuçları, olasılıklar ve senaryolar Selçuk Üniversitesi'nden Doç.Dr. Şaban H. Çalış'm makalesinde yer alıyor. Doç. Çalış, tarafların her şeyden önce birbirlerini olduğu gibi benimseme ve kabul etme ilkelerinin yerleştirilmesi gerektiğini belirtiyor.
KİTAP
TÜSlAD'm yayınladığı ve konularında uzman akademisyenler ve araştırmacılar tarafından hazırlanan Coğrafya, Felsefe ve Tarih kitapları farklı bakış açıları sunuyor.
SARI SAYFA
4 Temmuz 2003 tarihinde kaybettiğimiz ünlü yazar Tomris Uyar'ı "Yaz Suyu" öyküsüyle anıyoruz.

NOTES

Dünyada olasılık hesapları