Türk Gelir İdaresinin Yeniden Yapılandırılması

Book : Türk Gelir İdaresinin Yeniden Yapılandırılması

Author : * --

Language : Turkish

Episode : To be removed

Publishing Location : İstanbul

ISBN : 975-8458-71-X

Published Date : Aralık 2003

Publisher : TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği)

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 5949

INDEX

1. YÖNETİCİ ÖZETİ
2. PROJE YAKLAŞIMI
2.1 Proje Yaklaşımı
2.2 Sorun Analizi
3. STRATEJİK YÖNETİM
3.1 Giriş
3.2 Yasal Statü
3.2.1 Dengeli Bağımsızlık
3.2.2 Birim Rolleri
3.3 Stratejik Yönetim Yapısı
3.3.1 Birim Rolleri
3.4 Stratejik Yönetim Sistemi
3.4.1 Kurumsal Gelişim & Koordinasyon (KGK) Fonksiyonu
3.4.2 Birim Rolleri
3.5 İç Denetim Birimi
3.5.1 İç Denetim Organizasyon Yapısı
3.5.2 Birim Rolleri
4. "VERGİ POLİTİKASI ÜRETİMİ" SÜRECİ
4.1 Giriş
4.2 Birim Rolleri
4.2.1 Tanımlanmış Vergi Politikası Oluşturma Süreci
4.2.2 Politika Ve Uygulama Birimleri Arasındaki Etkileşimin Dengeli Kurulması
4.2.3 İlgili Kurum Ve Kuruluşlar İlişkisinin Dengeli Kurulması
4.2.4 İdarenin Vergi Politikası Analiz Yeteneğinin Güçlendirilmesi
4.2.5 Yasal Modelleme Ve Kodifikasyon Süreci
5. MÜKELLEF HİZMETLERİ
5.1 Giriş
5.2 Mükellef Segmentasyonu
5.3 Mükellef Hizmetleri Organizasyon Yapısı
5.4 Özel Mükellef Hizmetleri Direktörlüğü
5.4.1 Özel Mükellef Hizmetleri Fonksiyonları
5.5 Genel Mükellef Hizmetleri Direktörlüğü
5.5.1 Genel Mükellef Hizmetleri Fonksiyonları
5.6. Vergi Daireleri Direktörlüğü
5.6.1 Yeni Vergi Dairesi Modelinde Yerel Ve Merkezi Yapı
6. VERGİ YÖNETİMİ
6.1 Giriş
6.2 Vergi Yönetimi Organizasyon Yapısı
6.3 Vergi Yönetimi Fonksiyonları
7. ORTAK HİZMETLER
7.1 Giriş
7.2 Ortak Hizmetler Organizasyon Yapısı
7.3 Ortak Hizmetler Fonksiyonları
8. UYUM YÖNETİMİ
8.1 Giriş
8.2 Uyum Yönetimi Organizasyon Yapısı
8.3 Özel Denetim Grup Başkanlığı
8.3-1 Özel Denetim Grup Başkanlığı Fonksiyonları
8.3-2 Özel Denetim Süreci
8.4 Sistem Denetimi Grup Başkanlığı
8.4.1 Birim Rolleri
8.4.2 Sistem Denetimi Süreci
8.5 Destek Hizmetleri Direktörlüğü
8.6 Denetim Dışı Uyum Direktörlüğü
9- ULUSAL VERİ YÖNETİMİ SÜRECİ
9.1 Giriş
9.2 Ulusal Veri Yönetimi Organizasyon Yapısı
9.3 Birim Rolleri
9.4 Tek Beyannamenin Elektronik Olarak Toplanması
10 SONUÇ

NOTES

Temel Tasarım